دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 

صفحه مشخصات کاربری اعظم السادات فرهادی قمی
اعظم السادات فرهادی قمی
2979
17
-
دانشجو
دانشجو
0
4 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

اعظم السادات فرهادی قمی
اعظم السادات
فرهادی قمی
حسابداری مالی
پودمان 1

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/12/03 17:39:23مالیا بر ارثالفتی214
2014/12/03 17:35:42کاربرد حسابداری بهای تمام شدهالفتی216
2014/04/07 18:15:18کار کلاسیتحفه4372
2014/03/08 17:13:38کار کلاسیتحفه4372
2014/03/05 14:06:19کار کلاسیتحفه4372
2013/12/25 20:13:01مالیات تصاعدی چه نقشی درتوزیع درآمد خواهد داشت ؟اجاقی293
2013/08/09 22:54:52دولت الکترونیکبرادران188
2013/08/01 01:05:35FUTURحیدر پور128
2013/07/31 13:26:47شبکه محلی LANبرادران178
2013/07/29 03:15:21متن گزارش روزانه درزمان حالحیدر پور250

<< شروع < قبلی [1] 2 بعدی > انتها >>

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
<< شروع < قبلی 1 بعدی > انتها >>