Persian      English     
سه شنبه, 01 اسفند 1396

 

   هیئت مذهبی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می کند...
فراخوان شرکت درمسابقه 
"بانوی تطهیر"
  دوبخش (پژوهشی، هنری) 


بخش پژوهشی
(پاسخ به سوال تطهیر در 5 سطر با ذکر منابع مطالعاتی)


 سوال : آیه تطهیر چیست و در خصوص شان نزول آن چه می دانید؟

بخش هنری
(مشق آیه تطهر در قالب موارد ذیل)


  انواع خشنویسی
عکس
 طراحی پوستر و نشانه 
تذهیب
 معرق و منبت