Persian      English     
سه شنبه, 03 مهر 1397


 اطلاعیه برگزاری جلسه توجیهی کارورزی


واحد13تهراندانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران به منظور آگاهی هرچه بیشتر شما دانشجویان گرامی  از نحوه اجرای درس کارورزی در نیمسال اول جلسه توجیحی را در ساختمان زرتشت در سالن همایش به آدرس : زرتشت شرقی پلاک 45 با حضور مدیرگروه  و کارشناس مسئول کارورزی  طبق جدول ذیل برگزار می گردد.
لازم به ذکر استحضور دانشجودر جلسهالزامیمیباشد.

نام رشته مقطع  عنوان روز تاریخ ساعت مدیر گروه 
مدیریت امور فرهنگی - 
روابط عمومی
کاردانی
کارشناسی
کارورزی دوشنبه 96/8/22 17-18 سالاریان
حسابداری مالی کاردانی کارورزی  چهارشنبه 96/8/24 15:30-16:30 اسماعیل خان محمدی
حسابداری خدمات فرهنگی کارشناسی کاروزری  چهارشنبه 96/8/24 15:30-16:30 اسماعیل خان محمدی
مترجمی دیداری و شنیداری - مکتوب کاردانی کارورزی دوشنبه 96/8/22 19-20 فرهاد آذرنگ
مترجمی همزمان کارشناسی کارورزی دوشنبه 96/8/22 19-20 فرهاد آذرنگ
گرافیک 
کاردانی

کارورزی سه شنبه 96/8/23 17-18 عباس احسان جو
عکاسی  کاردانی کارورزی در حال به روز رسانی     احسان شاد 
معماری کاردانی کارورزی چهارشنبه 96/8/24 19-20 زهرا خزانه

لازم به ذکر است کلاس های کارورزی رشته های تبلیغات تجاری و کسب وکار در حال برگزاری در روزهای جمعه می باشد .

اطلاعیه برگزاری کاربینی


درس کاربینی چیست؟

درس کاربینی یک درس مهارتی است که در نظام آموزش مهارتی و پذیرفته شدن دانشجو در مقاطع کاردانی-کارشناسی حرفه ای ارائه درس کاربینی به صورت یک درس عملی به ارزش یک واحد در ترم اول در نظام آموزش مهارتی الزامی است.

هدف از درس کاربینی:
 • شناخت مشاغل مورد نظر
 • تشریح جریان کار و فعالیت ها
 • شناخت مواد و تجهیزات ،ابزار و ماشین آلات مربوطه
 • شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی
 • شناخت موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی،اقتصادی،سختی،پیچیدگی کار

از اهداف اساسی این درس...

۱- آشنایی مختصر با سازمان ، سازمان رسمی ، سازمان اجتماعی، سازمان غیر رسمی و کارکردهای سازمانها در جوامع
۲- آشنایی با مفاهیم و مباحث نوین مدیریتی و جامعه شناسی درحد مقدماتی( کنفرانس کلاسی- گروهی)
۳- ارائه گزارش بازدید از محل کار( پروژه – فردی)
۴- بازدید از مشاغل و کسب (بازدید فردی یا گروهی)

بدین ترتیب برای رسیدن به اهداف فوق الذکر ، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران ، دانشگاه کارآفرین در  نظر دارد تا دانشجویان عزیز در محیط کاری مرتبط با رشته تحصیلیشان قرار گرفته و از نزدیک با فضای کار،تجهیزات،سیستمهای مربوطه آشنا شوند. و در نهایت کارآزموده و مهارت محور شوند .


لذا دانشجویان می بایست طبق برنامه زمان بندی شده در روزهای مشخص در کلاس حضور به عمل آورند 

توجه نمایید حضور در جلسه توجیهی کاربینی الزامی می باشد
 • تکمیل نمودن فرم کاربینی
 • توجه توجه توجه: تمامی جلسات کاربینی درسالن همایشساختمان زرتشتبه نشانی خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان ولیعصر،خیابان زرتشت پلاک 45برگزار میگردد.

رشته تصیلی مقطع مدیر گروه تاریخ روز ساعت
                   مدیریت بازاریابی  کاردانی  علی پوراشراف 96/8/23 سه شنبه 15-16
         امور فرهنگی و روابط عمومی کاردانی و کارشناسی رجبعلی سالاریان 96/8/24 چهارشنبه 17-18
             مدیریت تبلیغات تجاری کارشناسی علی پور اشراف 96/8/23 سه شنبه 16-17
                        معماری کاردانی- کارشناسی زهرا خزانه 96/8/24 چهارشنبه 18-19
                        گرافیک کاردانی - کارشناسی عباس احسان جو 96/8/23 سه شنبه 16-17
زبان انگلیسی (مترجمی همزمان - دیداری شنیداری) کاردانی - کارشناسی فرهاد آذرنگ 96/8/22 دوشنبه 18-19
                      عکاسی کاردانی احسان شاد   در حال به روز رسانی  
                    حسابداری کاردانی- کارشناسی اسماعیل خانمحمدی 96/8/25 پنج شنبه 16:30-17:30

اطلاعیه برگزاری کاربینی


درس کاربینی چیست؟

درس کاربینی یک درس مهارتی است که در نظام آموزش مهارتی و پذیرفته شدن دانشجو در مقاطع کاردانی-کارشناسی حرفه ای ارائه درس کاربینی به صورت یک درس عملی به ارزش یک واحد در ترم اول در نظام آموزش مهارتی الزامی است.

هدف از درس کاربینی:
 • شناخت مشاغل مورد نظر
 • تشریح جریان کار و فعالیت ها
 • شناخت مواد و تجهیزات ،ابزار و ماشین آلات مربوطه
 • شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی
 • شناخت موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی،اقتصادی،سختی،پیچیدگی کار

از اهداف اساسی این درس...

۱- آشنایی مختصر با سازمان ، سازمان رسمی ، سازمان اجتماعی، سازمان غیر رسمی و کارکردهای سازمانها در جوامع
۲- آشنایی با مفاهیم و مباحث نوین مدیریتی و جامعه شناسی درحد مقدماتی( کنفرانس کلاسی- گروهی)
۳- ارائه گزارش بازدید از محل کار( پروژه – فردی)
۴- بازدید از مشاغل و کسب (بازدید فردی یا گروهی)

بدین ترتیب برای رسیدن به اهداف فوق الذکر ، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران ، دانشگاه کارآفرین در  نظر دارد تا دانشجویان عزیز در محیط کاری مرتبط با رشته تحصیلیشان قرار گرفته و از نزدیک با فضای کار،تجهیزات،سیستمهای مربوطه آشنا شوند. و در نهایت کارآزموده و مهارت محور شوند .


لذا دانشجویان می بایست طبق برنامه زمان بندی شده در روزهای مشخص در کلاس حضور به عمل آورند 

توجه نمایید حضور در جلسه توجیهی کاربینی الزامی می باشد
 • تکمیل نمودن فرم کاربینی
 • توجه توجه توجه: تمامی جلسات کاربینی درسالن همایشساختمان زرتشتبه نشانی خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان ولیعصر،خیابان زرتشت پلاک 45برگزار میگردد.

رشته تصیلی مقطع مدیر گروه تاریخ روز ساعت
                   مدیریت بازاریابی  کاردانی  علی پوراشراف 96/8/23 سه شنبه 15-16
         امور فرهنگی و روابط عمومی کاردانی و کارشناسی رجبعلی سالاریان 96/8/24 چهارشنبه 17-18
             مدیریت تبلیغات تجاری کارشناسی علی پور اشراف 96/8/23 سه شنبه 16-17
                        معماری کاردانی- کارشناسی زهرا خزانه 96/8/24 چهارشنبه 18-19
                        گرافیک کاردانی - کارشناسی عباس احسان جو 96/8/23 سه شنبه 16-17
زبان انگلیسی (مترجمی همزمان - دیداری شنیداری) کاردانی - کارشناسی فرهاد آذرنگ 96/8/22 دوشنبه 18-19
                      عکاسی کاردانی احسان شاد   در حال به روز رسانی  
                    حسابداری کاردانی- کارشناسی اسماعیل خانمحمدی 96/8/25 پنج شنبه 16:30-17:30


کنسلی کلاس استاد حسین مرادی

روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 کلاس درس استاد حسین مرادی کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استاد اتحادفر

روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 کلاس درس استاد اتحادفر برگزار نمی گردد.

کنسلی کلاس درس استاد جوانفرد

روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 کلاس درس استاد جوانفرد برگزار نمی گردد.

کنسلی کلاس درس استاد تصدیقی

روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 کلاس درس استاد تصدیقی برگزار نمیگردد.

کنسلی کلاس استاد لطفی(گرافیک)

کلیه کلاسهای استاد لطفی روز دوشنبه مورخ 1395/11/25 کنسل میباشد.

آزمون تربیت بدنی

امتحان تربیت بدنی روز شنبه مورخ 10/11/ساعت 15 درساختمان مولایی برگزار میگردد.(آقایان وخانمها).

کنسلی کلاس درس استادپیرمحمدزاده

کلیه کلاسهای استادپیرمحمدزاده روز چهارشنبه مورخ 7/28/ کنسل میباشد.

کنسلی کلاس درس کارورزی(استادپوراشرف)

کلاس درس کارورزی استادپوراشرف روزچهارشنبه مورخ1395/6/24 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس درس فارسی (استاد مولایی)

کلاس درس  فارسی  استادمولایی روزچهارشنبه مورخ 1395/5/6 کنسل میباشد.

کلاس جبرانی استاد کولیوند

کلاس جبرانی استادکولیوند برای گروه کارشناسی حسابداری روز چهارشنبه مورخ1395/3/5 ازساعت 18-16 درساختمان مولایی برگزار می گردد.

محل تشکیل کلاس استاد توسلی ونبی زاده

محل تشکیل کلاس استاد نبی زاده وتوسلی برای روز جمعه مورخ 1395/3/7 درساختمان زرتشت می باشد

کنسلی کلاسهای جبرانی استاد یار محمدی

کلیه کلاسهای جبرانی استاد یار محمدی روز شنبه مورخ 1395/02/18 کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد یارمحمدی

کلیه کلاسهای استاد یارمحمدی روز سه شنبه مورخ 1395/2/13 کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استادهادی نژاد

کلیه کلاسهای استاد هادی نژاد روزسه شنبه مورخ1395/2/14 کنسل می باشد

کنسلی کلاس نبی یان

کلیه کلاسهای استاد نبییان روزدوشنبه مورخ 1395/2/6 کنسل میباشد.

کلاس جبرانی استادالله بخش

کلاس جبرانی درس روانشناسی کار ( باکدگروه3037)استاد الله بخش روزشنبه مورخ1395/2/4 ازساعت 17-16 درساختمان مولایی برگزارمیگردد.

کنسلی کلاس استادسعادتی

کلیه کلاسهای استادسعادتی تاروزشنبه مورخ1395/2/4 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استادآذرنگ

کلیه کلاسهای روزچهارشنبه مورخ1395/1/25 استاداذرنگ کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد میلادفتحی

کلیه کلاسهای روزپنج شنبه مورخ 1395/1/26 استادمیلادفتحی کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد ابی زاده (کدگروههای 2540-2541-2522)

کلیه کلاسهای روزدوشنبه مورخ1395/1/23 استاد ابی زاده کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد کولیوند

کلیه کلاسهای استادکولیوند که درروزهای چهارشنبه وپنجشنبه وجمعه مورخ/12/12و12/13/و12/14/کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استادقاسمیان

کلیه کلاسهای استادقاسمیان روز دوشنبه مورخ 1394/12/10 کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد نبی یان

کلیه کلاسهای استادنبی یان روز دوشنبه مورخ1394/12/10 کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استادحقدوست

کلیه کلاسهای استادحقدوست روز دوشنبه مورخ1394/12/10 کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد شراره غفاری

کلیه کلاسهای روز سه شنبه مورخ 1394/12/4 استاد شراره غفاری کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد سعادتی

کلیه کلاسهای روزدوشنبه مورخ /12/3/استادسعادتی کنسل می باشد.

کنسلی کلاس درس استاد مهرگان

کلیه کلاسهای روز پنج شنبه استاد مهرگان روز پنجشنبه مورخ 11/29/ کنسل می باشد.

کنسلی کلاس دروس استاد میلادفتحی

کلیه کلاسهای استادمیلادفتحی روز پنجشنبه مورخ11/29 /کنسل می باشد.

کنسلی کلاس درس زبان فارسی استادمولایی

کلاس درس فارسی استاد مولایی روز چهارشنبه مورخ  11/28/کنسل میباشد.

کنسلی کلاس جبرانی استاد کیوانی نژاد

کلیه کلاسهای جبرانی استاد کیوانی نژاد روزجمعه مورخ1394/9/27 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استاد تصدیقی(کدگروههای 8508-8511)

کلیه کلاسهای استاد تصدیقی روز پنجشنبه مورخ9/5 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استاد قندی باکدگروه(8505)

کلیه کلاسهای استادقندی روزسه شنبه مورخ9/3 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استادیارمحمدی

کلاس درس فارسی باکدگروه(8520)روزسه شنبه مورخ/9/3 تشکیل نمی گردد.

کنسلی کلاس استادتولایی

کلاس درس تفسیرموضوعی قرآن باکدگروه(1076) روزپنجشنبه مورخ 8/28 برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاس استاد عباسی (کدگروه:6043-4509)

کلیه کلاسهای استادسرکارخانم میناعباسی مربوط به کدگروههای (6043-4509) روزپنجشنبه مورخ 8/28 برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاس استاد ملکی

کلیه کلاسهای استاد ملکی روزسه شنبه مورخ8/26 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استادمیلادفتحی(کدگروه8001-8005-8014-8012-8022)

کلیه کلاسهای استادفتحی روزسه شنبه مورخ8/26 کنسل میباشد.

کنسلی کلاسهای استاد قندی (جمعه 22آبانماه)

کلیه کلاسهای سرکار خانم قندی  به کد گروه های (1039-1040-1041) در مورخ جمعه 22آبانماه کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استادصفی زاده(کدگروههای:1021-4501-1038)

کلیه کلاسهای استادصفی زاده باکدگروههای(4501-1021)روزپنجشنبه مورخ8/21 ونیز کدگروه (1038) روزجمعه مورخ8/22 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استاد حقدوست(کدگروه:1009-1019)

کلیه کلاسهای استادحقدوست با کدگروههای (1009-1019)روزچهارشنبه مورخ /8/20/کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استادبهنام(کدگروه8510)

کلاس درس انسان دراسلام باکدگروه(8510)استادبهنام روزسه شنبه مورخ8/12/کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استادحیرت سجادی(6048-4512)

کیله کلاسهای استادحیرت سجادی  باکدگروههای (6048-4512)روز پنجشنبه مورخ7/7/کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد بهمنش با کدگروههای(8523-8524-8534

کلیه کلاسهای استاد بهمنش روز پنج شنبه مورخ7/23/کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استاد میلادفتحی باکدگروه(8005و8001و8014)

کلیه کلاسهای روزسه شنبه21/7/استاد میلادفتحی کنسل میباشد.

کنسلی کلاس درس شیوه اقناع کد6001

کلاس درس شیوه های اقناع وتبلیغ باکدگروه(6001)روزدوشنبه  مورخ 7/20/از 16-14 تشکیل نخواهد شد.

کنسلی کلاس استاد مولایی کدگروه2015

کلیه کلاسهای استاد مولایی پنج شنبه مورخ 94/5/15 کنسل می باشد.

کنسلی کلاس استاد هدایت نژاد

کلاس درس اندیشه اسلامی 2 استادهدایت نژاد باکدگروههای(2013و6004)روزپنج شنبه مورخ 94/5/15 برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاسهای کارورزی استادپوراشرف

کلیه کلاسهای کارورزی استادپوراشرف ازمورخ دوشنبه94/5/12 لغایت پنج شنبه  94/5/15 کنسل میباشد.

کنسلی کلاس درس آشنایی باقانون اساسی(استاد جوان فرد)

کلاس  درس آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی(کدگروه 6008) استادجوان فرد روز چهارشنبه مورخ  94/5/7 برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاس درس اندیشه اسلامی 2

کلاس درس اندیشه اسلامی 2 باکدگروه(2003)استاد مویداسلام روز دوشنبه  مورخ/5/5/برگزارنمیشود.

کنسلی کلاس تفسیر موضوعی قرآن استاد مختاری

کلاس درس تفسیر موضوعی قرآن استاد مختاری با کد گروه در روز دوشنبه  مورخ 94/04/29 کنسل می باشد.جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

کلاس جبرانی ویژه درس فنون و فروش استاد پور اشراف

کلاس درس فنون و فروش استاد پور اشراف با کدگروه های 4011 و 4001 در روز دوشنبه مورخ 93/03/04 از ساعت 17-15 در ساختمان فاطمی برگزار میگردد.

کلاس جبرانی مدیریت وب سازمانی استاد سعیدی وفا

کلاس درس مدیریت وب سازمانی با کد گروه (2088-2082) استاد سعیدی وفا در روز دوشنبه مورخ چهارم خرداد ماه ساعت 15-13 در ساختمان ملایی برگزار میگردد.

کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد پوراشراف

کلاس جبرانی  کارآفرینی استاد پوراشراف با کد گروه 9001 روز سه شنبه مورخ 94/3/5 از ساعت 17-15در ساختمان فاطمی برگزار می شود .

کلاس جبرانی کارآفرینی استاد پوراشراف

کلاس جبرانی کارآفرینی با کد گروه( 9001 ) استاد پوراشراف روز سه شنبه مورخ 94/3/5  از ساعت 15-13 در ساختمان فاطمی برگزار می شود .

کلاس جبرانی استاد غمخوار (امور فرهنگی )

کلاس درس تحقیقات بازاریابی با کد گروه ( 6036-6067 ) استاد غمخوار در روز شنبه مورخ دوم خرداد ماه ساعت 14-12در ساختمان ملایی برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس اخلاق اسلامی استاد صالحیمزده

روزشنبه مورخ1394/3/2 کلاس درس اخلاق اسلامی  باکدگروه(1012) استادصالحیمزده ازساعت 14:30  الی 17:30 برگزار می گردد. ونیز کدگروه (1008)از ساعت 17:30 الی 20:30  برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی استاد اتحادفر

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی با کد گروه 3030  استاد اتحادفر روز شنبه مورخ 94/3/2 از ساعت 8 الی 12.30 در ساختمان فاطمی برگزار می شود .

کنسلی کلاس درس کارگاه ترجمه آثار مکتوب ومتون رسمی وحقوقی استادسلطانی

روزشنبه مورخ1394/3/2 کلاس درس کارگاه ترجمه کاربردی آثار مکتوب ومتون رسمی سیاسی باکدگروه(1055) برگزارنمی گردد.

کلاس جبرانی استاد احمدی

کلاس درس اصول و فنون تبلیغات و اصول مصاحبه استاد احمدی در روز جمعه مورخ اول خرداد ماه  به ترتیب ساعت 11-9 و 13-11 در ساختمان ملایی برگزار میگردد..

کلاس جبرانی حسابداری خدمات فرهنگی 2 استاد شفیع زاده

کلاس جبرانی درس (حسابداری خدمات فرهنگی 2) استاد شفیع زاده با کد گروه3067 روز جمعه مورخ 94/3/1 از ساعت 13-10 در ساختمان فاطمی برگزار می شود .

کنسلی کلاس شیوه های اقناع و تبلیغ استاد جولایی مقدم

کلاس درس شیوه های اقناع و تبلیغ با کد گروه( 6031 )استاد جولایی مقدم  روز پنج شنبه مورخ 94/2/31 کنسل می باشد .

کلاس جبرانی استاد بهنام (روابط عمومی )

کلاس درس تحولات اجتماعی ایران معاصر استاد بهنام  با کد گروه 2508 در روز سه شنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه در ساختمان ملایی از ساعت 20-16 برگزار میشود .

کلاس جبرانی فرهنگ و تبلیغات استاد پوراشراف

کلاس جبرانی فرهنگ و تبلیغات با کد گروه (6004) استاد پوراشراف روز دوشنبه مورخ 28/2/94 ساعت 19-17 در ساختمان فاطمی برگزار می شود .

کلاس جبرانی فنون فروش استاد پوراشراف

کلاس جبرانی فنون فروش با کد گروه (4001) از ساعت 15-13 و کلاس فنون فروش با کد گروه (4011) از ساعت 17-15 استاد پوراشراف روز دوشنبه مورخ 28/2/94 در ساختمان فاطمی برگزار می شود .

کلاس جبرانی آشنایی با بازارهای فرهنگی و هنری استاد گرامی

کلاس جبرانی درس ( آشنایی با بازار کالاهای فرهنگی و هنری ایران و جهان )  استاد گرامی با کد گروه ( 3049) روز دوشنبه مورخ 94/2/28 از ساعت 21-19 در ساختمان زرتشت برگزار می شود .

کلاس جبرانی درس آشنایی با بازار کالاهای فرهنگی و هنری ایران و جهان استاد گرامی

کلاس جبرانی درس( آشنایی با بازار کالاهای فرهنگی و هنری ایران و جهان)  با کد گروه ( 3060)  روز دوشنبه مورخ 94/2/28 از ساعت 17-15 در ساختمان فاطمی برگزار می شود .

کنسلی کلاس ارتباط تصویری و ارتباط با رسانه استاد الله بخش

کلاس درس (ارتباط تصویری و  ارتباط با رسانه)  با کد گروه( 6078-6077 )استاد الله بخش روز پنج شنبه مورخ 94/2/24 از ساعت( 20-16 ) در ساختمان مولایی کنسل می باشد .

کنسلی کلاس ارتباطات سیاسی و آشنایی با قانون اساسی استاد دیده بان

کلاس درس (ارتباطات سیاسی و آشنایی و قانون اساسی جمهوری اسلامی )ایران با کد گروه( 2563-2036)  استاد دیده بان روز پنج شنبه مورخ 94/2/24 در ساختمان مولایی کنسل می باشد

کنسلی کلاس ارتباطات سیاسی و آشنایی با قانون اساسی استاد دیده بان

کلاس درس (ارتباطات سیاسی و آشنایی و قانون اساسی جمهوری اسلامی )ایران با کد گروه( 2563-2036)  استاد دیده بان روز پنج شنبه مورخ 94/2/24 در ساختمان مولایی کنسل می باشد

کنسلی کلاس استاد خان محمدی

کلیه کلاس های استاد خان محمدی ( حسابداری خدمات فرهنگی 2 و پروژه ویژه گرایش خدمات فرهنگی ) با کد گروه 3072-3068 روز پنج شنبه مورخ 94/2/24 در ساختمان فاطمی کنسل می باشد .

کنسلی کلاس انسان در اسلام و اخلاق اسلامی استاد مقیمی

کلاس درس (انسان در اسلام و اخلاق اسلامی)  با کد گروه ( 5023-5022)  استاد مقیمی روز پنج شنبه مورخ 94/2/24 در ساختمان فاطمی کنسل می باشد .

محل تشکیل کلاس استاد نامی

کلاس درس زبان تخصصی با کد گروه(6014 ) که روزهای پنج شنبه  ازساعت 16-14 که درساختمان مولایی برگزار میگردید از این هفته  یعنی(1394/2/24 )درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

کنسلی کلاس استاد بصیری(کاردانی ترم4)

کلیه کلاسهای استاد بصیری روز پنج شنبه مورخ 1394/2/24 برگزارنمی گردد.

کلاس جبرانی استادباطنی درس برنامه نویسی

جبرانی استادباطنی درس برنامه سازی تحت وب وبرنامه نوسی سیستم های توزیع شده روز پنج شنبه مورخ 1393/2/24 ازساعت 11-8 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

کنسلی کلاس استاد میرشاهی (روابط عمومی)

کلاس درس  (شیوه وب نویسی )با کد گروه( 2089-2083-2092 ) استاد میر شاهی روز چهارشنبه و پنج شنبه  23 و24 اردیبهشت ماه کنسل میباشد

کنسلی کلاس کارورزی سطح یک استادپوراشراف

کلاس کارورزی استاد پوراشرف روزچهارشنبه مورخ1394/2/23 برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاس مدیریت هزینه در واحدهای صنفی و مدیریت سرمایه گذاری استاد قاسمیان

کلاس  درس (مدیریت هزینه در واحد های صنفی و مدیریت سرمایه گذاری )  با کد گروه (3008-3007)استاد قاسمیان روز چهارشنبه مورخ 23/2/94 ساعت 21-16 در ساختمان فاطمی کنسل میباشد .

کنسلی کلاس استاد احسانجو (گرافیک ترم )4

کلاس  استاد احسانجو مربوط به دروس نرم افزار تصویرسازی باکدگروه(8522)ونیز کاربردفناوری اطلاعات در ارتباطات باکدگروه(8523) برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاس مبانی ارتباط جمعی استاد جلالی

کلاس استاد جلالی ویژه دانشجویان کارشناسی روابط عمومی ترم 2 ( مبانی ارتباط جمعی ) با کد گروه 2032 مورخ 94/2/23  در ساختمان مولایی کنسل می باشد .

امتحان میان ترم درس ریاضی استاد سعادتی

روز سه شنبه مورخ1394/2/22 امتحان میان ترم درس ریاضیات وآمارکدگروه(8001)ازساعت 10-8 برگزارمی گردد.

کلاس جبرانی درس کاربرد فناوری اطلاعات درارتباطات استاد سعیدی وفا

کلاس جبرانی درس کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات استاد سعیدی وفا روز سه شنبه مورخ1394/2/22 برای کدگروه(1120)ازساعت 10-8 ونیزکدگروه (1148)ازساعت 12-10 درساختمان زرتشت برگزارمی گردد.

کنسلی کلاسهای گفت و شنود پایه ،مقدماتی و آزمایشگاه مقدماتی استاد سراجیان

کلیه کلاسهای استاد سراجیان ویژه دانشجویان کاردانی زبان که شامل درسهای:
 • گفت و شنود پایه
 • گفت و شنود مقدماتی
 • آزمایشگاه مقدماتی 
در مورخ دوشنبه 21اردیبهشت ماه کنسل می باشد.

کلاس جبرانی استاد میلاد فتحی

کلاس جبرانی استاد میلاد فتحی روز جمعه مورخ 1394/2/16 ازساعت12-8 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

کنسلی کلاس استاد اسدی25

کلیه کلاسهای استاد اسدی روز جمعه 1394/2/18 برگزار نمی گردد.

کنسلی کلاس استادنامی56

کلیه کلاسهای استاد نامی روز پنج شنبه مورخ 1394/2/17 برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاس استاد میلاد فتحی14556

کلیه کلاسهای استاد میلاد فتحی روز سه شنبه مورخ 1394/2/15 برگزارنمی گردد.

کنسلی کلاس استاد رجبعلی سالاریان 63

کلیه ی کلاس  های استاد رجبعلی سالاریان امروز مورخ 94/2/14 در ساختمان مولایی کنسل می باشد .

کلاس جبرانی استاد سعیدی وفا266553

کلاس جبرانی درس کاربرد فناوری اطلاعات درارتباطات استاد سعیدی وفا با کدگروه( 1180) روز دوشنبه مورخ 1394/2/14از ساعت 15-13 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.

کنسلی کلاس استاد مقیمی44

کلیه کلاسهای روز دوشنبه مورخ 1394/2/11 استاد مقیمی کنسل میباشد.

کلاس جبرانی استاد پیروز 42

کلاس جبرانی رشته امور فرهنگی ترم 2  روز جمعه مورخ 94/2/11 ساعت 14  در موزه رضا عباسی واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان   برگزار می شود .

کنسلی کلاس استاد سعادتی635

کلیه کلاسهای روز پنج شنبه مورخ1394/2/10 استاد سعادتی کنسل میباشد.

کنسلی کلاس استاد زمانی 32

کلیه کلاس های استاد زمانی روز پنج شنبه مورخ 94/2/10در ساختمان مولایی کنسل می باشد .

کلاس جبرانی استاد ویلکی 30

کلاس جبرانی مدیریت راهبردی  استاد ویلکی امروز مورخ 8/2/1394  از ساعت 16 الی 17.30 و  کلاس کار‌آفرینی از ساعت 17.30 الی 19  در ساختمان مولایی برگزار می شود .

جبرانی استاد رمضان جماعت235354

کلاس جبرانی استاد رمضان جماعت روزشنبه مورخ 1394/2/4 برای کدگروه 8521  برگزارمی گردد.

کنسلی کلاس استاد مویداسلام613532

کلیه کلاسهای استاد مویداسلام روز جمعه مورخ 1394/2/4 برگزار نمی گردند.

کنسلی کلاس استاد قندی655656

کلیه کلاسهای استادقندی روز سه شنبه مورخ 1394/2/1 برگزارنمی گردند.