چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 قابل توجه کلیهمدرسان محترم و دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه مدرسان محترم و دانشجویان گرامی:
با توجه به عدم حضور دانشجویان در مرکز کلیه کلاس های روز جمعه مورخ 97/12/24 کنسل می باشد.
ضمنا شروع کلاس ها در سال جدید از تاریخ شنبه 97/01/17 می باشد.

قابل توجه دانشجویان استاد اختری

کلیه کلاس های استاد اختری در مورخ چهارشنبه  97/12/22 برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد غلامی

کلیه کلاس های استاد غلامی در مورخ چهارشنبه  97/12/22 برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد چکنی

کلیه کلاس های استاد چکنی در مورخ پنجشنبه  97/12/23 برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خلیلی

کلیه کلاس های استاد خلیلی در مورخ چهارشنبه  97/12/22 برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پدرام

کلیه کلاس های استاد پدرام در مورخ پنجشنبه  97/12/23 برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نیرومند

کلیه کلاس های استاد نیرومند در مورخ سه شنبه  97/12/21   برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد بهبودی

کلیه کلاس های استاد بهبودی در مورخ سه شنبه  97/12/21   برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد شمس نژاد

کلیه کلاس های استاد شمس نژاد در مورخ دوشنبه 97/12/20   برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد ستوده باران

کلیه کلاس های استاد ستوده باران در مورخ یکشنبه 98/01/18   برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی در روز چهارشنبه 98/01/21 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد محمدی

کلاس های استاد محمدی (تربیت بدنی و ورزش ویژه برادران) در مورخ پنجشنبه 97/12/23   برگزار نمی گردد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد جعفرزادگان

کلاس های استاد جعفرزادگان (تربیت بدنی و ورزش ویژه خواهران) در مورخ پنجشنبه 97/12/23  در ساعات 14-16 و 16-18 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد گیتی نورد

کلیه کلاس های  استاد گیتی نورد در مورخ سهشنبه 97/12/21 کنسل می باشد.جلسه جبرانی این کلاس روز چهارشنبه مورخ 98/01/21 از ساعت 17 لغایت 21 در ساختمان ملایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حسین آبادی

کلیه کلاس های استاد حسین آبادی در مورخ پنجشنبه 97/12/16 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جعفرزادگان

کلیه کلاس های استاد جعفرزادگان  در مورخ پنجشنبه 97/12/16 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد محمدزاده لطفی

کلیه کلاس های استاد  محمدزاده لطفی  در مورخ  سه شنبه  97/12/14 کنسل می باشد.جلسه جبرانی شنبه 11/12/97 می باشد.
قابل توجه دانشجویان استاد قدسی

کلیه کلاس های استاد قدسی در مورخ  یکشنبه  97/12/12 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد کوپالی

کلیه کلاس های استاد  کوپالی در مورخ  سه شنبه  97/11/30کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان و مدرسان مرکز

قابل توجه کلیه دانشجویان و مدرسین محترم:
کلیه کلاس های روز جمعه 97/11/26  در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد محمد احمدی

کلیه کلاس های استاد  محمد احمدی در مورخ  پنجشنبه 97/11/25 کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد الهام غلامی

 کلاس  درس حسابداری مالی استاد  غلامی در مورخ چهارشنبه 97/11/24کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بدیهی

کلیه کلاس های استاد محمد مهدی بدیهی در مورخ چهارشنبه 97/11/24کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد وندائی

کلیه کلاس های استاد وندائی در مورخ سه شنبه 97/11/23 کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

اطلاعیه معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان ترم آخر:
کلیه دانشجویانی که درس یا دروس معرفی به استاد دارند لطفا کارنامه خود را چک نموده و پس از اطمینان از ثبت کامل کلیه نمرات خود جهت انجام امور مربوط به معرفی به استاد (اخذ فرم های مربوطه و منابع امتحان و اطلاع از تاریخ امتحان) به واحد آموزش مراجعه فرمائید.

امتحان تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان (خانم ها و آقایان) که از امتحان تربیت بدنی جامانده اند:
امتحان این درس روز دوشنبه مورخ  97/11/08 ساعت 15 برگزار خواهد شد.

ژوژمانهای استاد اسکندری(مبانی عکس ،تعادل سفیدی نور و عکاسی دیجیتال پیشرفته)

کلاس ژوژمان درس مبانی عکس و تعادل سفیدی نور استاد  اسکندری روز یکشنبه مورخ 97/11/7 ساعت 9صبح و کلاس ژوژمان درس عکاسی دیجیتال پیشرفته ساعت 11صبح  در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

زمان تحویل کارورزی 1و2 رشته معماری و گرافیک

جلسه ارائه کارورزی1و2 رشته معماری و گرافیکاستاد بهزادی نسب : 
جلسه ارائه در مورخ چهارشنبه 19 دیماه از ساعت 10صبح در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

اصلاحیه امتحان تربیت بدنی(خانم ها)

امتحان درس ورزش و تربیت بدنی  استاد جعفرزادگان(ویژه خانم ها) روز شنبه مورخ 97/10/15 ساعت 14 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

اصلاحیه امتحان تربیت بدنی(آقایان)

امتحان درس ورزش و تربیت بدنی  استاد محمدی (ویژه آقایان) روز شنبه مورخ 97/10/15 ساعت 16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

امتحان ورزش و تربیت بدنی(استاد محمدی)

امتحان درس ورزش و تربیت بدنی  استاد محمدی (ویژه آقایان) روز پنجشنبه مورخ 97/10/13 ساعت 14 در ساختمان ملائی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد دکامئی(اصول و فنون مذاکره)

کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد دکامئی روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 16:15الی 18:15 و در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خورسندی (تبلیغات تجاری)

کلاس جبرانی گروه تبلیغات تجاری (ترم آخر) استاد خورسندی روز دو شنبه مورخ شنبه 97/10/10 ساعت 15 الی 19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خورسندی (بازاریابی)

کلاس جبرانی گروه بازاریابی (ترم 3) استاد خورسندی روز سه شنبه مورخ شنبه 97/10/11 ساعت 15 الی 17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد حاتمیان

کلاس جبرانی درس خدمات الکترونیک  استاد حاتمیان روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 16 الی 20 در ساختمان ملائی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد سالاریان

کارگاه کارورزی استاد سالاریان مورخ سه شنبه 97/10/11 از ساعت 16الی 20 در سالن همایش های ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس مهارت ها و قوانین کسب و کار استاد پوراشراف روز یکشنبه مورخ شنبه 97/10/09 ساعت 13 الی 15 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استادپوراشراف( اصول سرپرستی)

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استادپوراشراف روز یکشنبه مورخ شنبه 97/10/09 ساعت 14 الی 17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد پوراشراف(مبانی سازمان و مدیریت)

کلاس جبرانی درس مبانی سازمان و مدیریت استادپوراشراف روز یکشنبه مورخ شنبه 97/10/09 ساعت 17 الی 20 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توحه دانشجویان استاد پوراشراف(درس مشتری مداری)

کلاس جبرانی درس مشتری مداری استادپوراشراف روز شنبه مورخ شنبه 97/10/08 ساعت 14 الی 17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خلیلی

کلاس روش تحقیق در حسابداری استاد علی خلیلی در مورخ پنجشنبه 97/10/06 کنسل می باشد.
جلسه جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد هشترودی

کلیه کلاس های استاد فریبا هشترودی در مورخ چهارشنبه 97/10/05 کنسل می باشد.
جلسه جبرانی این کلاس ها روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

کلیه کلاس های استاد مطهر در مورخ چهارشنبه 97/10/05 کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته کسب و کار ورودی مهر97 (تکمیل ظرفیت)

کلاس جبرانی درس اصول علم اقتصاد استاد امینیان  روز سه شنبه مورخ 97/10/04 ساعت 14 الی 16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته کسب و کار ،بازاریابی و تبلیغات تجاری

قابل توجه دانشجویان رشته کسب و کار ،بازاریابی و تبلیغات تجاری که درس کارورزی 1یا 2 را در نیمسال جاری (مهر97) با مدرسان :آقای پوراشراف ،آقای مرادی و آقای امینیان  اخذ نموده اند،جلسه اول کارورزی (کارگاه ) روز شنبه مورخ 97/10/08 ساعت 15 الی 17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کوپالی

کلیه کلاس های استاد کوپالی روز یکشنبه 97/10/02 کنسل می باشد.
کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

جلسه تحویل کاربینی گروه زبان(استاد هشترودی،استاد محمودپور)

جلسه تحویل کاربینی گروه زبان استاد محمودپور و استاد هشترودی  روز یکشنبه مورخ 97/10/02 ساعت 17 در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

قابل توجه دانشجويان استاد شمس نژاد

 کلاس اخلاق حرفه ای استادشمس نژاد در روز  چهارشنبه مورخ 97/09/28 بایک ساعت تاخیر (18-17) برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد غفاری

کلیه کلاسهای استاد غفاری در روز  پنج شنبه  مورخ 97/09/29 کنسل می باشد .
کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

قابل توجه دانشجويان استاد سلطان محمدی

 کلاس جبرانی کلاس تحولات اجتماعی تاریخ معاصر استاد سلطان محمدی در روز  پنج شنبه  مورخ 97/09/29 از ساعت14-12:30 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جعفرزادگان

کلیه کلاس های استاد جعفرزادگان در روز پنج شنبه مورخ 97/09/29 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد یزدانی

کلاس تصویر سازی استاد سیما یزدانی در روز سه شنبه مورخ 97/09/27 ساعت 17-14 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی کلاس مبانی رنگ استاد اسکندری

 کلاس جبرانی کلاس مبانی رنگ استاد اسکندری در روز  پنج شنبه  مورخ 97/10/06 از ساعت14-8 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد پیر محمدزاده

کلیه کلاس های استاد پیر محمد زاده در روز سه شنبه مورخ 97/09/27 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

جلسه ارائه کارورزی رشته عکاسی استاد اسکندری

جلسه ارائه کارورزی رشته عکاسی استاد اسکندری: 
جلسه ارائه در مورخ دوشنبه 3دیماه از ساعت 16الی 17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

جلسه دفاع کارورزی رشته زبان انگلیسی استاد هشترودی

جلسه دفاع کارورزی رشته زبان انگلیسی استاد هشترودی: 
این جلسه ساعت 15 چهارشنبه 97/09/28 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.

جلسه توجیهی کاربینی رشته کسب و کارو تبلیغات

جلسه توجیهی کاربینی رشته کسب و کارو تبلیغات  استاد پور اشراف ساعت 15 روز چهارشنبه 97/09/28 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.
لازم به ذکر است تمامی دانشجویان فرم کاربینی را باید همراه خود داشته باشند.

قابل توجه دانشجویان استاد کرمی

 کلاس جبرانی درس مبانی هنر های تجسمی  استاد کرمی در روز  سه شنبهمورخ 97/09/27 از ساعت11-8 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رستمی

کلاس تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری  استاد روشنا رستمی در روز سه شنبه مورخ 97/09/27 کنسل می باشد.
کلاس جبرانی روز سه شنبه 4دی ماه ساعت 10صبح برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد ویلکی

کلیه کلاس استاد ویلکی در روز جمعه مورخ 97/09/30 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نوری

کلیه کلاس های استاد بهناز نوری در روز جمعه مورخ 97/09/30 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد امینیان

 کلاس جبرانی برای ورودی های تکمیل ظرفیت مهر 97استاد امینیان در روز  سه شنبهمورخ 97/09/27 و 97/10/04 و 97/10/11 ساعت16-14 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جدی

کلاس جبرانی درس روش های آماریاستاد جدی در روز  یکشنبه مورخ 97/09/25 از ساعت17-12 و 16-14 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

 کلاس جبرانی درس دانش خانواده استاد نهانی در روز  دوشنبه مورخ 97/09/24 از ساعت16-14 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مرادی

کلیه کلاس های استاد محسن مرادی در روز سه شنبه مورخ 97/09/20 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد خانمحمدی(درس مدیریت مالی)

 کلاس  مدیریت مالی استاد  خانمحمدی در روز دوشنبه  مورخ 97/09/19 ساعت 10صبح کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

جلسه توجیهی کارورزی رشته حسابداری استاد خانمحمدی

جلسه توجیهی کارورزی رشته حسابداری استاد خانمحمدی: 
 • جلسه اول:روز یکشنبه  97/09/18  از ساعت 17  در ساختمان زرتشت برگزار می شود.
 • جلسه دوم:روز سه شنبه  97/09/20  از ساعت 17  در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

زمان برگزاری جلسه کارورزی رشته حقوق (استاد نوکنده)

جلسه کارورزی رشته حقوق (استاد نوکنده)  روز دوشنبه  97/09/19 کنسل می باشد و جلسه جبرانی  روز دوشنبه  97/09/26 راس ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار  می گردد.

جلسه توجیحی کارورزی 2 دانشجویان کامپیوتر

جلسه توجیحی کارورزی استاد محبوبه مولایی پنجشنبه مورخ 97/09/15از ساعت 10 صبح در ساختمان زرتشت برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

قابل توجه دانشجویان استاد سلطانمحمدی

 کلاس جبرانی درس آسیب شناسی اجتماعی استاد سلطانمحمدی در روز  شنبه مورخ 97/09/17 از ساعت15-13:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد سلطانمحمدی

 کلاس جبرانی درس نماد و نشانه شناسی استاد سلطانمحمدی در روز جمعهمورخ 97/09/16 از ساعت19-17:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد غفاری

 کلاس جبرانی درس متون تخصصی استاد پریسا غفاری در روز پنجشنبه مورخ 97/09/15  از ساعت 18-14 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

زمان برگزاری جلسه کارورزی ستاد هشترودی

جلسه توجیحی کارورزی استاد هشترودی پنجشنبه مورخ 97/09/15از ساعت 13در ساختمان زرتشت برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

زمان برگزاری جلسه کارورزی رشته حقوق (استاد نوکنده)

جلسه کارورزی رشته حقوق (استاد نوکنده) روز های دوشنبه مورخ 97/09/12 از ساعت 14و دوشنبه  97/09/19 از ساعت 12در ساختمان زرتشت برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری جلسه کارورزی رشته حسابداری

جلسه کارورزی رشته حسابداری روز های یکشنبه مورخ 97/09/18 و سه شنبه 97/09/20 از ساعت 17 در ساختمان زرتشت برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد خلیلی

کلیه کلاس های استاد خلیلیدر روز پنجشنبه مورخ 97/09/08  کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد آیدین محمدی

کلیه کلاس های استاد آیدین محمدی در روز پنجشنبه مورخ 97/09/08  کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد روشنا رستمی

کلیه کلاس های استاد روشنا رستمی در روز سه شنبه  مورخ 97/09/06  کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رضوان خرسندی

کلیه کلاس های استاد  رضوان خرسندی در روز پنجشنبه  مورخ 97/09/01 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مجتبی معلمی

کلیه کلاس های استاد  مجتبی معلمی در روز پنجشنبه  مورخ 97/09/01 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد الهه محمدزاده

کلیه کلاس های استاد  الهه محمدزاده در روز پنجشنبه  مورخ 97/08/24 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

 قابل توجه دانشجویان استاد هانیه رجایی(کلاس جبرانی)

 کلاس جبرانی استاد  رجایی در روز شنبه  مورخ 97/08/26  از ساعت 11الی 19 برگزار می گردد.
این کلاس جبرانی مربوط به درس مقررات معماری داخلی 
می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته زبان انگلیسی که درس کارورزی اخذ نموده اند

جلسه توجیهی روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 ساعت 9 صبح در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

نکات مهم:
 • حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
 • هریک از دانشجویان موظف اند محل مورد نظر خود را جهت گذراندن دوره کارآموزی به تائید مدرس کارورزی برسانند.
 • عدم حضور دانشجو به منظور غیبت غیر موجه می باشد.

قابل توجه دانشجویان استاد فرح نعمتی

کلیه کلاس های استاد  فرح نعمتی در روز پنجشنبه  مورخ 97/08/24 کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته زبان که درس کارورزی را با استاد ساناز قندی اخذ نموده اند

جلسه توجیهی روز یکشنبه مورخ 97/08/20 ساعت 16:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

نکات مهم:
 • حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
 • هریک از دانشجویان موظف اند محل مورد نظر خود را جهت گذراندن دوره کارآموزی به تائید مدرس کارورزی برسانند.
 • عدم حضور دانشجو به منظور غیبت غیر موجه می باشد.

قابل توجه دانشجویان استاد رجایی(کلاس جبرانی)

 کلاس جبرانی استاد  رجایی در روز شنبه  مورخ 97/08/19 برگزار می گردد.
این کلاس جبرانی مربوط به درس متره و برآورد می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته گرافیک و معماری که درس کارورزی اخذ نموده اند

جلسه توجیهی روز یکشنبه مورخ 97/08/20 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

نکات مهم:
 • حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
 • هریک از دانشجویان موظف اند محل مورد نظر خود را جهت گذراندن دوره کارآموزی به تائید مدرس کارورزی برسانند.
 • عدم حضور دانشجو به منظور غیبت غیر موجه می باشد.

قابل توجه دانشجویانی درس کارورزی 1 و 2 استاد هشترودی و استاد قندی

جلسه توجیهی روز یکشنبه مورخ 97/08/13 ساعت 16:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

نکات مهم:
 • حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
 • هریک از دانشجویان موظف اند محل مورد نظر خود را جهت گذراندن دوره کارآموزی به تائید مدرس کارورزی برسانند.
 • عدم حضور دانشجو به منظور غیبت غیر موجه می باشد.

قابل توجه دانشجویان استاد کوپالی

کلیه کلاس های استاد  کوپالی در روز یکشنبه مورخ 97/08/13کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

 قابل توجه دانشجويان استاد مسعودی

کلیه کلاس های استاد  مسعودی در روز جمعه مورخ 97/08/11کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

 قابل توجه دانشجويان استاد معلمی

کلیه کلاس های استاد معلمی در روز پنجشنبه مورخ 97/08/10کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد الماسی

کلیه کلاس های استاد  الماسی در روز چهارشنبه مورخ 97/08/09کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد فرح نعمتی

کلیه کلاس های استاد  فرح نعمتی در روز پنجشنبه مورخ 97/08/10کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد قجر

کلیه کلاس های استاد  قجر در روز چهارشنبه مورخ 97/08/09کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کاوه

کلیه کلاس های استاد  کاوه در روز یکشنبه مورخ 97/08/06کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حاجی آقازاده

کلیه کلاس های استاد حاجی آقازاده در روز دوشنبه مورخ 97/08/07کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد رمضانی

کلیه کلاس های استاد مصطفی رمضانی در روز یکشنبه مورخ 97/08/06کنسل می باشد.جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد نعمتی

کلیه کلاس های استاد نعمتیدر روز پنجشنبه مورخ 97/08/10 کنسل می باشد.جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد معلمی

کلیه کلاس های استاد معلمی در روز پنج شنبه مورخ 97/08/10 کنسل می باشد.جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد شکوفیان

کلیه کلاس های استاد شکوفیان در روز پنجشنبه مورخ 97/08/03کنسل می باشد.جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد

قابل توجه دانشجویان استاد اختری

کلیه کلاس های استاد اختری در روز جمعه مورخ 97/08/04 کنسل می باشد.جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد