سه شنبه, 06 مهر 1400

 روش رفع اشکال عضویت در کلاس سمالایو

آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به عضویت در کلاسها نشده اند، می بایس از طریق دریافت کد عضویت از نماینده کلاس خود و ثبت کد در قسمت عضویت در کلاس(سمالایو) و سپس با کلیک بر روی عضویت در کلاس مورد نظر عضو شوند.

تشکیل کلاس سمالایو پس از حذف و اضافه

دانشجویانی که انتخاب واحد آنها در مورد درس یا مدرس تغییر کرده است، برای شرکت در کلاسها از طریق  سامانه سمالایو ، ابتدا میبایست کلاس اول خود را که حذف نموده اند، از قسمت مدیریت کلاسها غیرفعال نموده و سپس با عضویت در کلاس جدید ، در کلاسها شرکت نمایند.

قابل توجه دانشجویان گرامی در خصوص لیست کنسلی کلاسها :

* کلیه کلاسهای استاد اتحاد فرد روز دوشنبه 98/7/21 برگزار نخواهد شد.

*کلیه کلاسهای استاد اختری روزهای سه شنبه و جمعه برگزار نخواهد شد

*کلیه کلاسهای استاد محمد ارحمی روز پنجشنبه 98/7/25 برگزار نخواهد شد

*کلیه کلاسه های استاد کاکاوند روز پنجشنبه 98/7/25 برگزار نخواهد شد

*کلیه کلاسهای استاد فروغیان یکشنبه 98/7/28 برگزار نخواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد هشترودی

جبرانی درس زبان عمومی با استاد هشترودی در روز پنجشنبه  98/06/01 از ساعت 15الی18 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد شهیدی(کارورزی گرافیک)

کلاس کارورزی گروه گرافیک با استاد شهیدی روز پنجشنبه 1شهریور ماه کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارورز گروه گرافیک با استاد ارشدی

کلاس کارورزی استاد ارشدی برای گروه گرافیک روز چهارشنبه 98/05/30 کنسل می باشد.

قابل توجه دانشجویان استاد علایی

جبرانی درس زبان خارجه  با استاد علایی در روز چهارشنبه 98/05/30 از ساعت 12:30الی17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جعفری پور

جبرانی درس تربیت بدنی  با استاد جعفری پور در روز چهارشنبه 98/05/30 از ساعت 14الی16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان استاد نهاني

كلاس جبراني درس اخلاق در روز شنبه ٩٨/٠٥/٢٦از ساعت ١٣الي١٩در ساختمان زرتشت برگزار ميگردد.

كلاس جبراني درس انديشه(١)روز يكشنبه ٩٨/٠٥/٢٧در ساختمان زرتشت برگزار ميگردد.

قابل توجه دانشجويان استاد نهاني

كلاس جبراني درس اخلاق در روز شنبه ٩٨/٠٥/٢٦از ساعت ١٣الي١٩در ساختمان زرتشت برگزار ميگردد.

كلاس جبراني درس انديشه(١)روز يكشنبه ٩٨/٠٥/٢٧در ساختمان زرتشت برگزار ميگردد.

قابل توجه دانشجویان استاد عربگری

کلیه کلاس های استاد عربگری در مورخ چهارشنبه 98/05/23 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

  • درس تفسیر موضوعی قرآن :چهارشنبه ها ساعت۱۵:۳۰الی۱۸:۳۰(جبرانی۱۹مردادازساعت۱۱الی۱۷)
  • درس تفسیرموضوعی قرآن : چهارشنبه ها ساعت۱۲:۳۰الی۱۵:۳۰(جبرانی۱۹مردادازساعت۱۷الی۱۹)
  • درس اخلاق اسلامی:پنجشنبه ها ساعت۷:۳۰الی۱۰:۳۰(جبرانی۲۰مردادازساعت۱۱الی۱۵)
  • درس اندیشه۱ :پنجشنبه ها ساعت۱۳:۳۰الی۱۶:۳۰(جبرانی۲۰مرداداز ساعت۱۵الی۱۹)
  • درس تفسیر موضوعی قرآن :سه شنبه ها۱۳:۳۰الی۱۷:۳۰(جبرانی۲۲مردادساعت ۱۱:۳۰الی۱۳:۳۰و۱۷:۳۰الی۱۹:۳۰)قابل توجه دانشجویان درس اخلاق با استاد رمضانی

کلاس درس  اخلاق اسلامی با استاد رمضانی روز های پنجشنبه ساعت 7:30 الی 10:30  و 10:30 الی 13:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جعفری پور (تربیت بدنی)

کلیه کلاس های استاد جعفری پور ( درس تریت بدنی) در مورخ شنبه 98/05/12 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس دانش خانواده با استاد رمضانی

کلاس درس دانش خانواده (برادران) با استاد رمضانی روز های یکشنبه ساعت 16الی 19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی 1یا 2 را با استاد پوراشراف اخذ نموده اند

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 یا 2 رشته مدیریت (تبلیغات،تبلیغات تجاری،بازاریابی و مدیریت کسب و کار) را با استاد پوراشراف اخذ نموده اند می رسانیم جلسه اول درس کارورزی در روز شنبه  98/05/12 از ساعت 16الی17:30 در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی 1یا 2 را با استاد پوراشراف اخذ نموده اند

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 یا 2 رشته مدیریت (تبلیغات،تبلیغات تجاری،بازاریابی و مدیریت کسب و کار) را با استاد پوراشراف اخذ نموده اند می رسانیم جلسه اول درس کارورزی در روز شنبه  98/05/12 از ساعت 16الی17:30 در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

کلیه کلاس های استاد نهانی در مورخ چهارشنبه و پنج شنبه 10و 98/05/09 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس تفسیر موضوعی استاد نهانی

کلاس جبرانی درس تفسیر موضوعی قرآن با استاد نهانی که در روز چهارشنبه از ساعت 10:30لغایت 15:30 برگزار می گردد ،این هفته درروز یکشنبه مورخ 98/05/06 از ساعت17الی 19در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اندیشه 1 با استاد نهانی

کلاس جبرانیدرس  اندیشه 1 با استاد نهانیکه در روز پنجشنبه از ساعت 10:30لغایت 16:30 برگزار می گردد ،این هفته درروز یکشنبه مورخ 98/05/06 از ساعت15الی 17در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اخلاق با استاد نهانی

کلاس جبرانی درس  اخلاق با استاد نهانی که در روز پنجشنبه از ساعت 7:30لغایت 10:30 برگزار می گردد ،این هفته در روز یکشنبه مورخ 98/05/06 از ساعت 13الی 15 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

تغییر روز برگزاری کلاس دانش خانواده و جمعیت

به اطلاع کلیه دانشجویان که در ترم جاری(نیمسال 972) درس دانش جمعیت و خانواده را با استاد عربگری اخذ نموده اند می رسانیم :
درس دانش خانواده و جمعیت روز چهارشنبه 13:30 الی17:30 به روز یکشنبه ساعت 13:30-الی 17:30 با استاد رمضانی تغییر یافته است.

تغییر روز برگزاری کلاس دانش خانواده

کلاس درس دانش خانواده (ویژه آقایان) از روز چهارشنبه به روز پنجشنبه همان ساعت تغییر پیدا کرد.

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 و 2 با استاد پوراشراف دارند

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 یا 2 رشته مدیریت کسب و کار، تبلیغات،بازاریابی و مدیریت تبلیغات تجاری را اخذ نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی کارورزی در روز شنبه 98/04/29 از ساعت 17 در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

کلاس کارورزی(2 و 1) ویژه گروه عکاسی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارورزی 1 یا 2 رشته عکاسی را اخذ نموده اند می رسانیم جلسه اول کارورزی در روز پنجشنبه 98/04/27 از ساعت 13الی16 در ساختمان زرتشت برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد هشترودی

کلیه کلاس های استاد هشترودی در مورخ چهار شنبه  98/04/26 کنسلمی باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد اعلائی

یه کلاس های استاد اعلائی در مورخ سه شنبه  98/04/25 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

کلیه کلاس های استاد نهانی در مورخ یکشنبه 98/04/23 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد آیدین محمدی

کلیه کلاس های استاد آیدین محمدی در مورخ شنبه  98/04/22  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلیه کلاس های استاد دکاوئی در مورخ شنبه  98/04/22  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مهدوی

امتحان عملی(ژوژمان) درس کلاسی پایه ومبانی رنگ و تعادل سفیدی درنور استاد مهدوی در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 16-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مهدوی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی عکس رنگی ودیجیتال و کاربرد عکس درگرافیک استاد مهدوی در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 14-13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه همزمان امورفرهنگی واجتماعی استاد اسکندری در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه همزمان امورادبی وهنری استاد اسکندری در روز پنجشنبه 98/3/23 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته معماری وگرافیک کارورزی را بااستاد بهزادی نسب اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ چهارشنبه  98/03/22 ساعت 12 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد سالاریان

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته امورفرهنگی و روابط عمومی کارورزی را بااستاد سالاریان اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ چهارشنبه  98/03/22 ساعت 16-18 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استادخانمحمدی

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته حسابداری که درس کارورزی را بااستاد خانمحمدی اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ سه شنبه  98/03/21 ساعت 15-17 و مورخ پنجشنبه 98/03/23 ساعت 10-12 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

  • .قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مدیریت کارورزی را بااستاد پوراشراف اخذ کرده اند.
تاریخ تحویل کارورزی ایشان مورخ دوشنبه  98/03/20 ساعت 16-18 درساختمان زرتشت می باشد.

ارائه ی گزارش مکتوب کارورزی ودفترچه کارورزی الزامی است.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس فرهنگ وتبلیغات و مدیریت کسب وکار وبهره وری استاد پوراشراف در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16-18در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس مشتری مداری استاد پوراشراف در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 18-19:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس اقدام پژوهی استاد دکامئی در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 16:30-19:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد عباسی

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد عباسی در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16:30-19در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حشمت

کلاس جبرانی درس حسابداری پیمانکاری استاد حشمت در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 16-18در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جهان پناه

کلاس جبرانی درس مهارت ها وقوانین کسب و کار استاد جهان پناه در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت18:30-19:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد تشکری

کلاس جبرانی درس روانشناسی اجتماعی استاد تشکری در مورخ شنبه 98/03/18 در ساعت 14-16در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جهان پناه

کلاس جبرانی درس کنترل بودجه استاد جهان پناه در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16-18:30در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد فلاح زاده

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری استاد فلاح زاده در مورخ یکشنبه 98/03/19 در ساعت 16-19در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد حشمت

کلیه کلاس های استاد  حشمت در مورخ دوشنبه  98/03/13  کنسل می باشد .جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس فرهنگ وتبلیغات استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13 در ساعت 19-21 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس مدیریت کسب وکار و بهره وری استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 17-19 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس مهارت وقوانین کسب وکار استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 14-16 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد پوراشراف در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت12-14 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس مقاله و گزارش نویسی استاد دکامئی در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 11-17 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی منظره و پانوراما استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس آشنایی با انواع دوربینهای آنالوگ ودیجیتال استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکس ورسانه استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس کاربرد عکس در گرافیک استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مطهر

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی دیجیتال پایه استاد مطهر در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 11-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد وندایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طرح معماری(رلوه) استاد وندایی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد احسان جو

امتحان عملی(ژوژمان) درس کارگاه طراحی کاتالوگ وبروشور استاد احسان جو در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت12-14در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی نشانه استاد بهزادی نسب در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس چاپ دستی استاد بهزادی نسب در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد گل نراقی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی هنرهای تجسمی2 استاد گل نراقی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 10-11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد گل نراقی

امتحان عملی(ژوژمان) درس تصویرسازی استاد گل نراقی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9-10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد حسینی

امتحان عملی(ژوژمان) درس نرم افزار ترسیمی وتصویری استاد حسینی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 10-12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد میرزایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه مفاهیم واصلاحات امورگردشگری استاد میرزایی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 12-16 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد معتضدی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد معتضدی در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 12-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس نورپردازی استودیویی وکاردر استودیو استاد اسکندری در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 16-18 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس کاذربندی در عکاسی استاد اسکندری در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 13-16 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اسکندری

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی آسمان شب استاد اسکندری در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9-12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اختری

کلاس جبرانی درس حقوق بازرگانی پیشرفته استاد اختری در مورخ دوشنبه98/03/13  در ساعت 16-18 و 18-20 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد پوراشراف

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد پوراشراف در مورخ یکشنبه 98/03/12  در ساعت 13-15 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس مهارتها وقوانین کسب وکار استاد دکامئی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 18-19:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس جبرانی درس مهارتها وقوانین کسب وکار استاد دکامئی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 18-19:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بدیهی

کلاس جبرانی درسریاضی کاربردی 2 استاد بدیهی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 17:30-19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد شیروی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فیگور استاد شیروی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 12-14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد علیپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس آزمایشگاه پایه استاد علیپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد علیپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس ترجمه همزمان امورادبی وهنری استاد علیپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 14 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد علیپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس فنون برقراری ارتباط استاد علیپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 16 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد با حجب قدسی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی هنرهای تجسمی 1 استاد باحجب قدسی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 17-18 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد باحجب قدسی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی1 استاد باحجب قدسی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 19-18 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد احمدپور

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحیاستاد احمدپور در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 17 در ساختمان مولایی برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مجیدی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مجیدی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس اطلاع رسانی تصویری استاد بهزادی نسب در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی هنرهای تجسمی استاد بهزادی نسب در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بهزادی نسب

امتحان عملی(ژوژمان) درس نرم افزارمتحرک سازی استاد بهزادی نسب در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 9 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد کرمی

امتحان عملی(ژوژمان) درس فتوگرافیک استاد کرمی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بندانی

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی پایه استاد بندانی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بندانی

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی مفهومی استاد بندانی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 13 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد بندانی

امتحان عملی(ژوژمان) درس عکاسی درگرافیک استاد بندانی در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد مقدم

امتحان عملی(ژوژمان) درس هندسه مناظر ومرایا استاد مقدم در روز یکشنبه 98/3/12 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فضای داخلی آموزشی استاد روستایی در روز شنبه 98/3/11 ساعت 11 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس فرم وفضا استاد روستایی در روز شنبه 98/3/11 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد روستایی

امتحان عملی(ژوژمان) درس مبانی معماری استاد روستایی در روز شنبه 98/3/11 ساعت در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد کیا

امتحان عملی(ژوژمان) درس طراحی فضای داخلی ورزشی استاد کیا در روز شنبه 98/3/11 ساعت 10 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد کیا

امتحان عملی(ژوژمان) درس انسان. طبیعت. معماری استاد کیا در روز شنبه 98/3/11 ساعت 12 در ساختمان زرتشت برگزار میگردد.
نکته مهم: عدم حضور در جلسه امتحان به منزله غیبت در آزمون بوده و برای ایشان صفر مردودی منظور خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد پویان

کلاس جبرانی درس دستورزبان پایه و آزمایشگاه مقدماتی استاد پویان در مورخ یکشنبه 98/03/12  در ساعت 8-12 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد میرزایی

کلاس جبرانی درس زبان عمومی استاد میرزایی در مورخ دوشنبه 98/03/13  در ساعت 16-18 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد محمدی

کلاس جبرانی درس تربیت بدنی و ورزش استاد محمدی در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 15:30-17 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد قجر

کلاس جبرانی درس اقتصادخرد استاد قجر در مورخ شنبه 98/03/11  در ساعت 12-18 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.