دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


اطلاعیه ویژه دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند و درس افتاده عملی یا عملی نظری دارندبه اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند و دروس باقی مانده آنها عملی یا عملی نظری است و شرایط زیر را دارند، جهت اخذ درس مورد نظر تا تاریخ پنجشنبه 98/04/27به واحد آموزش مراجعه نمایند.

1.درس عملی یا عملی – نظری را در طول نیمسال های تحصیلی اصلا اخذ نکرده اند.
2. درس عملی یا عملی – نظری را در طول نیمسال های تحصیلی اخذ نموده اند و در امتحان غیبت داشته اند .
3. درس معادل سازی شده ای که نمره آن زیر 12 شده است ،مشروط می باشد.
نکته خیلی مهم: آن دسته از دانشجویانی که درس عملی- نظری را در طول نیمسال تحصیلی اخذ نموده اند و نمره شان زیر 10 بوده و نمره قبولی نگرفته اند شامل آیین نامه معرفی به استاد می شوند و می بایست تا 31 تیرماه برای گرفتن معرفی به استاد اقدام نمایند.

 آن دسته از دانشجویانی که رشته کاردانی و کارشناسی آنها غیر مرتبط است چنانچه علاوه بر 8واحد باقی مانده دروس جبرانی را نیز نگذرانده اند می بایست در ترم کامل ثبت نام نمایند .لازم به ذکر است کلیه مسئولیت عواقب ناشی از انتخاب نادرست به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

جهت تکمیل فرم درخواست درس عملی یا عملی نظری کلیک کنید.
نويسنده : محمد غلام پور

این کاربر 2 مطلب منتشر شده دارد.