چهارشنبه, 26 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری صاحب حاجی ابراهیمی
صاحب حاجی ابراهیمی
3211
2
-
ناظم
ناظم
0
6 سال قبل
5 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

صاحب حاجی ابراهیمی
صاحب
حاجی ابراهیمی
زبان و اربیات انگلیسی
تنهایی و انزوا در آثار جان آزبرن
دستور پایه
گفت پایه
زبان خارجه
تالیف کتاب
504Essential Idioms in English
Roudehen Azad University from 1379
Azad Karaj University from 1379 to 1385
Shahriyar Payam-e-Nour from 1384 to 1388
Elmi Karbordi Unit 33 from 1386
Elmi Karbordi Unit 2 from 1388

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2013/12/14 15:47:22How dose the computer work ? Lectureحاجی ابراهیمی160
2013/12/10 16:15:11lecture(Dr. Ali Shariati).mحاجی ابراهیمی270

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>