شنبه, 29 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 زمان درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته از تاریخ 98/04/29 تا 98/05/11 برای دانشجویان در سامانه هم آوا امکان پذیر می باشد.

99دانشجویانی که در ترم آخر هستند و تنها با اخذ 8واحد فارغ التحصیل می شودمی توانند برای اخذ واحد های درسی به
واحد آموزش مراجعه نمایند و یا فرم مربوطه را پر نمایند..


صفحه مشخصات کاربری مهدخت سراجبان اردستانی
مهدخت سراجبان اردستانی
6163
58
-
مدرس
مدرس
0
6 سال قبل
4 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مهدخت سراجبان اردستانی
مهدخت
سراجبان اردستانی
مطالعه کتابهای تاریخی
نقدوبررسی فیلم
زبان شناسی همگانی
بررسی معنایی حروف اضافه در زبان فارسی در قالب نظریه معنی شناسی شناختی
اصول وروش ترجمه
آزمایشگاه پایه
خواندن پایه
1389-چاپ مقاله بررسی چند معنایی حرف اضافه (از) در قالب نظریه معنی شناسی شناختی در مجله پازند شماره 22
1385 تا 1387 : کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1380 تا 1384 :کارشناسی دبیری زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/06/24 18:26:20sustain a lie is a big nightmareسراجیان542
2014/06/24 17:57:58Reportive speechسراجیان557
2014/06/24 17:54:28Reported Speechسراجیان484
2014/06/24 17:37:38speechسراجیان558
2014/06/24 17:25:02quoted speechسراجیان493
2014/06/24 17:18:30storyسراجیان522
2014/06/24 17:13:59reported speechسراجیان552
2014/06/14 14:01:51storyسراجیان498
2014/06/14 13:59:32My next of kindسراجیان493
2014/06/14 13:43:31storyسراجیان575

<< شروع < قبلی [1] 2 3 4 5 6 بعدی > انتها >>

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>