سه شنبه, 04 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


صفحه مشخصات کاربری حسن ذراتی
حسن ذراتی
11519
92
-
مدرس
مدرس
0
6 سال قبل
4 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

حسن ذراتی
حسن
ذراتی
روابط بین الملل
اولین مناظره بین دو نحله فکری سنت گرایان
1.آشنایی با قانون اساسی
2.مخاطب شناسی
3.حقوق فرهنگی و رسانه ای
4.حقوق ادبی و هنری
5.ارتباط با رسانه
6.مبانی حقوق و قانون اساسی
_مقاله چالش های پیش رو در مذاکرات هسته ای
-مقاله حقوق بنیادین در ایران
_چالش های پیش رو روابط عمومی
_دارای 8 سال سابقه تدریس در دانشگاه های متفاوت
_جامعه شناسی
_روش تحقیق
_حقوق کسب و کار
_فرهنگ و روابط بین الملل
_مبانی علم سیاست
_حقوق اداری
_حقوق اساسی

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>