جمعه, 30 فروردين 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.

صفحه مشخصات کاربری دکتر حسین شیخی ساری
دکتر حسین شیخی ساری
2191
5
-
ناظم
ناظم
0
2 سال قبل
2 سال قبل
5 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

دکتر حسین شیخی ساری
دکتر حسین
شیخی ساری
نوروسایکولوژی
مقایسه درک مفهوم خدا در بین کودکان
1.
1- چاپ کتاب مبانی روش پژوهش در علوم انسانی (ترجمه و تالیف)
2-چاپ مقاله با عنوان اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی معلمان.
ژورنال ISI Social and Behavioral Sciences (ELSEVIER)
3- اخذ پذیرش چاپ مقاله با عنوان مقایسه درک مفهوم خدا بین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی.
ژورنال ISI Research Journal of Recent Sciences (if:0.37)
4- چاپ مقاله با عنوان رابطه سلامت عمومی والدین با سطح اختلال ر فتاری کودکان وپیشرفت تحصیلی آنان در ژورنال ISI journal of American science
5-اخذ پذیرش چاپ مقاله با عنوان رابطه تحمل ابهام و احساس تنهایی با سطح مسولیت پذیری فرزندان
در ژورنال ISI life scince journal ( if:0.15)
6- پذیرش چاپ رابطه شخصیت و سبک های دل بستگی بارفتار های پرخطر دانشجویان
ژورنال ISI European Online Journal of Natural and Social Sciences

7- چاپ مقاله با عنوان تاثیر اموزش جلسات واقعیت درمان برشادکامی دانشجویان در ژورنال ISC ( if:0.52)
International Journal of Psychology and Behavioral Research

8-چاپ مقاله با عنوان رابطه بین مولفه های شخصیت نئو و فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری تهران در فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه گرمسار.
9- ارائه مقاله در نخستین کنگره روان شناسی صنعتی و سازمانی کشور با موضوع (( بررسی استرس شغلی بین معلمان شهر تهران)) در دانشگاه اصفهان، اردیبهشت1387.

17. مدیر مسئول فصلنامه (تن و روان) ارگان انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
18. عضو سازمان نظام روانشناسي ومشاوره كشور.
19. ثبت پايان نامه كارشناسي ارشد دردبيرخانه جشنواره بين المللي فارابی بعنوان يك اثر علمي .
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران
استاد

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/08/25 11:32:58بحث تکمیلی جلسه اخرشیخی223
2014/08/25 11:31:38بحث تکمیلی جلسه پنجم و ششمشیخی243
2014/08/25 11:30:04بحث تکمیلی چهارمشیخی240
2014/08/25 11:28:18بحث تکمیلی جلسه دومشیخی366
2014/08/25 11:23:27بحث تکمیلی جلسه اولشیخی341

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>