جمعه, 20 تیر 1399

 

صفحه 1 از 3

فرم اوليه ثبت نام کاردانی - کارشناسی

داوطلب گرامی از اینکه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران را انتخاب نمودیه اید سپاسگزاریم. لطفا جهت تکمیل فرم ثبت نام و مشاهده رشته های مرکز فرم زیر را تکمیل نمائید.

نام و نام خانوادگی:(*)
نام و نام خانوادگی را وارد کنید

کد ملی:(*)
کدملی را وارد کنید

سال تولد:(*)
سال تولد را وارد کنید

جنسیت(*)
جنسیت را مشخص کنید

وضعیت اشتغال(*)
وضعیت اشتغال را مشخص کنید

تلفن همراه:(*)
تلفن همراه را وارد کنید

استان:(*)
استان خود را وارد کنید

 
متقاضی مقطع
Invalid Input

متقاضی رشته
Invalid Input

آخرین مدرک تحصیلی
Invalid Input

معدل آخرین مدرک:(*)
معدل آخرین مدرک را بنویسید

 
*تذکر:ارسال این فرم به معنای پذیرش قطعی نیست.

آپلود شناسنامه
Invalid Input

آپلود کارت ملی
Invalid Input

آپلود کارت پایان خدمت
Invalid Input

آپلود آخرین مدرک تحصیلی
Invalid Input