چهارشنبه, 12 مهر 1402

 معرفی رشته ی امور فرهنگی

تعریف و هدف:
دوره کاردانی حرفه ای امور فرهنگی در قالب آموزشهای مهارتی به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای عملی در امور فرهنگی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند

ضرورت و اهمیت:
امروزه در سراسر کشور ، هزاران کارمند امور فرهنگی در شرکت ها ، سازمانهای دولتی و خصوصی ، انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه بخشهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و علمی جامعه مشغول به فعالیت می باشند اما علیرغم گسترش روز افزون این حرفه هنوز اصول ، اهداف و نقش امور فرهنگی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه های فرهنگی شناخته نشده است. بدین منظور لازم است دوره کاردانی حر فه ای امور فرهنگی جهت اموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد تشکیل گردد.


قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف- گزارش نویسی و مستند سازی
ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها
پ- انجام کار گروهی
ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث- بهره گیری از رایانه
ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ- سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح- خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

- بتوانند اطلاع رسانی را انجام دهد.

- بتواند اطلاعات ، اسناد و کالاهای فرهنگی را جمع اوری ، تنظیم و بازاریابی کند.

- بتواند سازمان ها و نهاد های فرهنگی را بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کند.

- بتواند اردو ، بازدید ، گردشگری ، فرهنگی را برگزار نماید.

- بتواند مسابقه ، هماهنگی برنامه های نمایشی ، موسیقی ، مراسم مذهبی و ملی را انجام دهد.

- بتواند مراسم و تجمعات فرهنگی را برگزار نماید.

- بتواند تبلیغات فرهنگی را اجرا نماید.

- بتواند فعالیت های فرهنگی خاص بانوان را انجام دهد.

- بتواند مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان را شناسایی و راه حلهای ان را بررسی نماید (مثل حقوق زنان و ...)

- بتواند عوامل هویت فرهنگی ایرانی را بشناسد.

- بتواند اثر رسانه های تصویری را بر فرهنگ بشناسد.

مشاغل قابل احراز:

- متصدی کانون های فرهنگی

- متصدی فعالیتهای فرهنگی

- متصدی امور فرهنگی

- متصدی فعالیت های اطلاع رسانی  
 
طول و ساختار دوره:
دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحد های هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجراست                           
       
    
 

نويسنده :

مدیر سایت