یکشنبه, 07 خرداد 1402

 فراخوان تشکیل انجمن های علمی

فرصتی برای تبادل تجربه های علمی فضایی پرشور جهت ثبت ایده ها و آثار علمی دانشجویان برخورداری از حمایت دانشگاه برای دیده شدن ایده ها هر رشته  تحصیلی می تواند نشریه مخصوص به خود را داشته باشد.


poster-anjoman
نويسنده : محمد محزونی

این کاربر 27 مطلب منتشر شده دارد.