یکشنبه, 07 خرداد 1402

 اطلاعیه ثبت وام دانشجویی

متقاضیان وام اطلاعات مندرج در تصویر را مطالعه نمایند و برای گرفتن فرم های وام به واحد انتشارات و سپس به واحد مالی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است مهلت ثبت وام تا تاریخ ۲۵ اسفند می باشد.


vam copy
نويسنده : محمد محزونی

این کاربر 27 مطلب منتشر شده دارد.