یکشنبه, 15 تیر 1399

 

* اعلام زمان برگزاری امتحانات میان ترم طلاب حضوریتاریخ برگزاری  امتحانات نیمسال دوم 99-98 از مورخ 1399/4/21  لغایت 1399/5/17در ساختمان زرتشت می باشد.***برنامه امتحانات پایان ترم به همراه شماره کلاسها و نکات قابل توجه ... از روز سه شنبه 1399/4/3 تاریخ نهایی امتحانات در سامانه هم آوا در قسمت تایید انتخاب واحد قابل مشاهده می باشد***امشب آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی دانشگاه فنی ... جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه هم آوا در قسمت نمایش کارت ورود به جلسه نسبت به پرینت کارت اقدام نمائید***توجه داشته باشید کارت ورود به جلسه بدون شماره صندلی فاقد اعتبار می باشد ***


دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 99-98

بازه زمانی امتحانات نیمسال دوم 99-98

از مورخ1399/4/21 لغایت 1399/5/17

در ساختمان زرتشت می باشد.

* از روز سه شنبه 1399/4/3 تاریخ نهایی امتحانات در سامانه هم آوادر قسمت تایید انتخاب واحد قابل مشاهده می باشد.

*جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه هم آوادر قسمت نمایش کارت ورود به جلسه نسبت به پرینت کارت اقدام نمائید.

توجه داشته باشید کارت ورود به جلسه بدون شماره صندلی فاقد اعتبار می باشد.
*دانشجویانی که قادر به مشاهده کارت ورود به جلسه خود نمی باشند جهت تسویه حساب مالی  به سامانه هم آوا، قسمت تسویه حساب دانشجو ،جهت تسویه حساب خود اقدام نمایند .
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی