سه شنبه, 06 اسفند 1398

 اطلاعیه در خصوص دریافت کارت آزمون متمرکز

Related image    به اطلاع دانشجویان که آزمون متمرکز دارند میرساند:

*حتما 45 دقیقه قبل از آزمون در حوزه امتحانی خود حضور داشته باشند.

*حتما باید کارت آزمون متمرکز را از سایت هم آوا دریافت و به همراه کارت دانشجویی برای شرکت در آزمون به همراه

داشته باشند.     لازم به ذکر است کارت آزمون قبلی در این آزمون فاقد اعتبار می باشد.


*کارت های آزمون متمرکز از شماره 5000 شروع می شود.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی