جمعه, 08 بهمن 1400

 


صفحه مشخصات کاربری رضا قیصری
رضا قیصری
42
2
-
دانشجو
دانشجو
0
3 سال قبل
3 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

رضا قیصری
رضا
قیصری
کتاب خوانی.ورزش
مدیریت تبلیغات تجاری
کارشناسی

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2019/05/05 08:48:40برنامه ریزی تبلیغاتامینیان119
2019/05/29 09:54:08برنامه ریزی استراتژیک بازاریابیامینیان29

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>