دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 دانشگاه جامع علمی کاربردی


 • cat-signدانشگاه جامع علمی  کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی،نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.


  cat-signدانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی را برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.

  cat-signدانشگاه جامع مسووليت برنامه ريزی، سازماندهی، پشتيباني های کارشناسی، عملياتی، اطلاعات و سياستگذاريهای کلان و نيز نظارت و ارزشيابی مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد.

  cat-signمراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زير نظر دانشگاه، رکن اجرايی آموزشهای علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ايجاد مهارت های متناسب با حوزه فعاليت شغلی افراد تاسیس شده است.

  cat-signاهداف آموزشهای علمی  کاربردی

  1- ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.

  2- ارتقای شاخصهای کمی و کيفی آموزشهای کاربردی در جامعه.

  3- فراهم سازی زير بنای مناسب بمنظور بکارگيری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.

  4- زمينه سازی زيربنای مناسب برای ايجاد انتقال تکنولوژی نوين.


  cat-signآدرس : تهران- خیابان انقلاب – حد فاصل خیابان حافظ و نجات الهی (چهارراه کالج) – پلاک 751
  cat-signتلفن: 82779  دورنگار : 88808987 -21-98+

   E-mail:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • cat-sign این اساسنامه با توجه به مصوبه ،نخستین جلسه شورای مالی آموزشهای علمی-کاربردی مورخ 13/8/70 و برای رسیدن به هدفهایی که در آیین نامه تشکیل شورای مذکور (مصوب جلسات 234و237 شورای مالی انقلاب فرهنگی و الحاقیه ها را صلاحیه های آن) پیش بینی شده و به منظور تعیین چارچوب و خطوط املی فعالیت های دانشگاه جامع علمی – کاربردی و  مؤسسات وابسته به آن تدوین می شود.


  cat-signماده 1- دانشگاه جامع علمی – کاربردی به منظور توسعه آموزشهای عالی علمی – کاربردی و به قصد ارتقاعی دانش و ایجاد مهارتهای لازم و تحریک استعدادهای نهفته در افراد تأ سیس می شود و بر ایجاد توانایی های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و انتقال افراد در طیفی از مشاغل تأکید دارد .

  cat-sign ماده 2- دانشگاه جامع علمی- کاربردی که از این پس "دانشگاه جامع" نامیده می شود و مؤسسه ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می شود .

  cat-sign ماده 3- هدف دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، فراهم آوردن مو جباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد ، به نحوی که فارغ التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

  cat-signماده 4- ارکان دانشگاه جامع عبارتند از :

      هیأ ت امنا
      شورای مرکزی
      رئیس دانشگاه

  cat-sign ماده 5- وظایف دانشگاه جامع در زمینه ، آموزشهای علمی –کاربردی و ادارات ،مؤسسات وابسته به آن به شرح زیر است:

      تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه ، کیفیت اداراه و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأ مین منابع مورد نیاز به شورای عالی علمی –کاربردی انجام مطالعات و برسیهای لازم به منظور تهیه ،طرحهاو برنامه هایی که با ید به تصویب شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی برسد .
      تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی
      همکاری با گروه آموزشهای علمی –کاربردی شورای عالی برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه های درسی تهیه ،طرحهای تأمین و استحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاههای اجرایی
      بررسی و پیگیری ضوابط احراز صلاحیت برای عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش علمی – کاربردی و شرایط ارتقای ایشان به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
      بررسی شرایط و امکانات لازم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته ها و دوره های اینگونه آموزشهای عالی به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
      نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیت ها و صدور ابلاغیه ها و دستور العمل های لازم جهت ارتقای سطح این آمو زشها .
      جلب کمکهای دولت و بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی – کاربردی و تخصیص متناسب اعتبارات و عوائد حاصله .
      انجام تحقیقات مربوط به آموزش های عالی علمی – کاربردی

  cat-sign  ماده 6– ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه علمی - کاربردی مانند هیأت امنای سایر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد شد.

   
  cat-signماده 7 – رئیس دانشگاه جامع از میان خبرگان آموزش عالی علمی- کاربردی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأ یید شورای عالی علمی – کاربردی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب خواهد شد.

   
  cat-signماده 8- وظایف رئیس دانشگاه:

  ::.اجرای مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت امنا

  ::.تشکیل دادن جلسات شورای مرکزی

  ::.نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ، پژوهشی ، تؤسعه و تجهیز مالی ، اداری ، معاملاتی و استخدامی دانشگاه و مؤسسات وابسته بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی

  ::. متد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه

  ::.- امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور دانشگاه

  (تبصره : رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه با حق توکیل به غیر در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نزد کلیه مراجع قانونی و محاکم حقوقی و جزایی است .)

   
  cat-signماده 9 – دانشگاه جامع می تواند بخشی از اختیارات و مسئولیتهای خود را به دستگاههای اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی – کاربردی ذیصلاح تفویض نمایدوبا بر حسب نیاز نسبت به تأسیس مؤسسات و مراکز آموزشی طبق شرایط و مقررات آموزشی کشور برای انجام وظایف خود اقدام کند .

   
  cat-signماده 10- ترکیب شورای مرکزی دانشگاه جامع به شرح زیر است :

  وزیر فرهنگ و آموزش عالی (رئیس شورا)

  معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  یکی از معاونان ذیربط وزارتخانه های صنایع سنگین ، صنایع ، معادن و فلزات، کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش پرورش

  رئیس دانشگاه جامع (عضو و دبیر شورا )

  پنج نفر از خبرگان آموزش عالی علمی ـ کاربردی

  دبیر شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی

  تبصره 1 – خبرگان آموزش عالی علمی- کاربردی با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت چهار سال به عضو شورا در می آید .

  تبصره 2 -  از یکی از معاونان ذیربط سایر وزارتخانه ها حسب مورد با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

   
  cat-signماده 11 – وظایف شورای مرکزی به شرح زیر است :

  بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و تؤسعه ،مؤسسات ، رشته ها و دوره های آموزش عالی علمی – کاربردی

  و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد- همکاری با گروه آموزشهای عالی علمی – کاربردی شورای عالی برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم برنامه های درسی –  بررسی  و  پیشنهاد ضوابط احراز  شرایط  و  صلاحیت   عضویت   و    ارتقا  در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالي علمي – كاربردي به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد  .

  بررسي و تصويب اساسنامه ، مؤسسات وابسته و پيشنهاد به وزارتين ذيربط حسب مورد

  تصويب ضوابط ، معيار ها و استاندارد هاي آموزشي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط

  تهيه و پيشنهاد تشكيلات دانشگاه جامع به هيئت امنا

   
  cat-signماده 12– در انجام فعالیتهای دانشگاه جامع ، تأکید بر استفاده از کلیه ، منابع انسانی ، مالی ، تأسیساتی و تجهیزاتی کشور اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی است .

   
  cat-signماده 13ـ منابع لازم برای انجام وظایف و مأموریتهای دانشگاه جامع و حمایت از آموزش های    علمی ـ کاربردی از محل بودجه عمومی ، کمک دولت ، سهمی که دستگاههای اجرایی در امر آموزشی دارند و نیز از محل دریافت کمک و هدایا تأمین می شود .

  تبصره- نحوه کمکهای مورد بحث در این ماده طبق آیین نامه ای است که توسط شورای عالی علمی – کاربردی تصویب می شود .

   
  cat-signماده 14 – دستور العمل ها ، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد .

  cat-signماده 15 – مؤ سسات آموزش عالی علمی – کاربردی وابسته ، رکن اجرایی اینگونه دوره ها را تشکیل می دهند .

       این مؤ سسات توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و با اخذ مجوز قانونی لازم ، از طریق   دانشگاه جامع تأسیس و برگزاری دوره های آموزش عالی علمی – کاربردی را عهده دار می شوند .

  تبصره – اینگونه مؤسسات از نظر سازمانی و حقوقی تابع وزارتخانه های مربوط هستند .

   

  cat-signماده 16 – مؤسسات آموزش عالی علمی - کاربردی که بر اساس ضوابط دانشگاه جامع اداره و مدارک تحصیلی آنها توسط دانشگاه جامع صادر می شود عبارتند از :

   
   الف : مؤسسات با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه های اجرایی دولتی یا غیر دولتی وابسته بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره می شوند .

   ب : مؤسساتی که مطابق اساسنامه دانشگاه جامع وزیر نظر سازمانی آن دانشگاه اداره می شوند .

   ج : سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی که می توانند با کسب مجوز های لازم است به  اجرای یک یا چند دوره آموزش های عالی علمی – کاربردی اقدام نمایند .

   
  cat-signماده 17 – برنامه ها و ضوابط پذیرش دانشجو برای سطوح مختلف آموزش های علمی – کاربردی وابسته بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی ، توسط دستگاههای اجرایی و مؤسسات آ موزش عالی علمی – کاربردی تهیه و پیشنهادمی شود ، دانشگاه جامع این پیشنهاد را به بررسی و پس از طی مراحل قانونی لازم دستگاه ها ی اجرایی ذیربط ابلاغ می کند .

   
  cat-signماده 18 – این اساسنامه به پیشنهاد شورای عالی علمی – کاربردی در 18 ماده و 5 تبصره در تاریخ 18/7/1371 بتصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.