دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 قوانین و مقررات

 • منشور اخلاقی مدرسان دانشگاه 13 تهران
  1-    رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
  2-    صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
  3-    رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
  4-    دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
  5-    توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
  6-    رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
  7-    رعایت حریم ارتباط بین دانشجو و استاد و ندادن شماره تلفن همراه و ... به دانشجویان
  8-    برگزاری کلاسهای خارج از محیط دانشگاه و تبلیغ برای آن در جهت کلاسهایی خارج از مرکز آموزش در ارتباط با موضوع درس در حال تدریس ممنوع میباشد.
  9-    در صورتی که دانشجویی حریم دانشگاه را رعایت ننمود شما میتوانید با شماره تماس 09123763744 جناب آقای مولوی مسئول امور فرهنگی و حراست دانشگاه تماس حاصل فرمائید.
  منشور اداری مدرسان دانشگاه 13 تهران
  1-    التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره از سوی شورای آموزش
  2-    رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
  3-    تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
  4-    رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
  5-    توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
  6-    استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
  7-    حفظ آرامش در محیط کار
  8-    کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
  9-    عدم قبول و پذیرش هرگونه نقل قول به صورت شفاهی از سوی مسئولین دانشگاه بدون نامه رسمی ممهور به مهر و امضا مسئول آموزش
  10-    ارائه راههای مختلف تماس که کارشناسان خدمات آموزشی مرکز در مواقع ضروری شما را بیابند.
  11-    در صورت هرگونه درخواست خارج تقویم آموزشی دانشجویان موظف به درخواست از شورای آموزشی میباشند.
  12-    فولدر پس از اتمام کلاس تحویل امور مدرسان گردد.
  13-    آخرین لیست کلاسی شما حداکثر تا 19 اسفند ماه 91 در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  منشور تخصصی مدرسان دانشگاه 13 تهران
  1-    افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
  2-    درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
  3-    شخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
  4-    خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
  5-    تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
  6-    تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی
  7-    فعالیت مستمر در پرتال مرکز 13
  8-    رعایت کامل Lesson Plan هر درس
  9-    عدم ورود به بحثهای خارج از سرفصل در هر شرایطی
  منشور رفتاری در کلاس دانشگاه 13 تهران
  1-    ممنوعیت استفاده مدرس و دانشجو از سیستمهای ارتباطی از قبیل موبایل و ..... در هنگام تدریس
  2-    غیبت بیش از 3 جلسه باعث حذف دانشجو از کلاس خواهد شد.
  3-    با توجه به محدویت زمان در نیمسال دوم غیبت و تاخیر در این نیمسال ممنوع میباشد و راس ساعت کلاسها میبایست شروع شود.
  4-    کلیه کلاسهای دانشگاه مطابق Lesson Plan تقدیمی برگذار میشود تعطیلی به هر علت بدون اعلام رسمی در وب سایت تخلف محسوب میشود.
  5-     دانشجو تنها میتواند یک نوبت دیرتر از مدرس سر کلاس حاضر شود و با تذکر شفاهی و درج در لیست کلاسی به ازای هر دیرکرد پس از ورود استاد 5/0 نمره از نمره نهایی کسر گردد.
  6-    ثبت حضور دانشجو بدون حضور در کلاس حتی با آوردن گواهی و تحت هر شرایطی ممنوع میباشد.
  7-    اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس ممنوع میباشد و دانشجو در صورت اجبار با رعایت آرامش و سکوت کلاس را ترک و بلافاصله به کلاس برگردد.
  8-    از ورود دستی نام دانشجو بدون نامه رسمی آموزش که به مهر آموزش ممهور میباشد جدا خودداری فرمائید و از دانشجو بخواهد به آموزش مراجعه نماید.
  منشور روش تدریس مدرسان دانشگاه 13 نهران
  1-    هدف درس را کاملا توضیح دهید بطوریکه ذهن دانشجو کاملا با محتوای درس آشنا شود.
  2-    درس جلسه قبل را اجمالا دوره نمایند بین مطالب قدیم و جدید پلی بزنند در این زمینه بهتر است پرسش و پاسخی را یا دانشجوبان انجام دهند.
  3-    بیانی روشن و واضح داشته باشند و بتوانند به راحتی مطالب را انتقال بدهند.
  4-    در ارائه مطلب نظم و تربیت را رعایت نموده و انسجام مطالب را حفظ نمایند.
  5-    با مطالعه مستمر در مورد دروس تدریسی دانشجو را با جنبه های مختلف سرفصل بخصوص جنبه مهارتی آن آشنا سازد.
  6-    به دانشجویان فرصت مشارکت بدهند از دانشجویان سئوال کنند و از پاسخ دادن به سئوالات دانشجویان استقبال کنند.
  7-    در کلاسهایی که از زمان طولانی برخوردارند حتما مدت زمانی را برای تنفس اختصاص فرمائید.
  8-    به مسایل حاشیه ای نپردازید و از بحث اصلی خارج نشوید تا از مدت زمان کلاس بطور مطلوب استفاده شود.
  9-    فعالیتهای مناسب فکری در انجمنهای علمی دانشجویی تحت وب را از دانشجوبان مطالبه نمایند.
  10-    تمامی دروس میبایست دارای کتاب یا جزوه مکتوب و یا الکترونیکی مخصوص به خود باشند و مدرسان مشترک میبایست دارای منبع مشترک باشند.
  منشور آموزشهای مهارتی و علم آموزی دانشگاه 13 تهران
  1-    مدیریت تالار هر درس با مدرسان همان درس میباشد و مدرسان موظف هستند ضمن بازدید هفتگی از انجمن فعالیت دانشجویان در امور همان درس را ضمن بررسی راهنماییهای لازم را بعمل آورند.
  2-    تمامی فعالیتهای دانشجویی اعم از ارائه پروژه در کلاس و ... تنها میبایست بصورت الکترونیکی در سایت بنام دانشجو درج شود.
  منشور ارزشیابی دانشجو در پایان کلاس دانشگاه 13 تهران
  1-    در طول ترم به ارزیابی دانشجویان بپردازند، کلیه سرفصل تدریس شود اما با توجه به پودمان دانشجویان از 30 درصد کل سرفصل تدریسی تا 100 درصد (3 پودمان آخر) سرفصل امتحان بعمل آورند. به طرح سئوالات سخت اقدام نکنند زیرا بدین شیوه حق دانشجوبان ضایع میشود ارزیابی جزء لاینفک آموزش صحیح است و با ارزیابی مناسب میتوان نواقص کار خود را ارزیابی کرد و روش تدریس مناسبتری را انتخاب نمود.
  نحوه نمره دهی در هر درس:   
  الف) فعالیتهای کلاسی  بهمراه آزمونهای  درون کلاسی و شرکت در بحثهای مربوط به هر درس      4    نمره
  ب) درج هفتگی مطلب در سایت مرتبط با مطالب آموخته شده در هر جلسه (دانشجویان موظف هستند 10 مطلب در ارتباط با هر درس در سایت درج نمایند مدرس میبایست بر نوشته های دانشجویان نظارت کامل و بر مطالب آنان نوشتار و یا نقد درج نماید.)4 نمره
  ج) امتحان پایان ترم                                                                                                                                       12 نمره
  منشور نحوه پرداخت حق التدریسی مدرسان
  الف) ارائه سئولات امتحانی حداکثر تا پایان وقت اداری جمعه 6 اردبیهشت ماه فقط به سرکار خانم شیرخانی مسئول امتحانات+
  ب) عدم غیبت و تاخیر در ساعات ارائه شده +
  ج) 11 جلسه کامل کلاسی بر اساس تعداد واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 +
  د) نگارش حداقل 1 مقاله کاربردی مربوط به درس ارایه شده توسط استاد و درج آن در وب سایت مرکز +
   ر) فعالیت و درج مطالب بر نوشتار دانشجویان در وب سایت مرکز +
  ه) 1 جلسه حضور در جلسه امتحانی و ارسال برگه های تصحیح شده حداکثر 4 روز پس از برگزاری آزمون و درج نمرات در سیستم سجاد +
  ی) مهارتی نمودن دروس ارائه شده بطوریکه دانشجو بتواند تاثیر آمدن به کلاس درس را در زندگی روزانه خود درک نمایید بخصوص بر اساس فعالیت در وب سایت مرکز +
  پرداخت 16 جلسه کامل (نحوه عملکرد مدرس در موارد بالا ملاک ادامه همکاری در تمامی زمینه ها خواهد بود.

 • مواردی که دانشجویان عزیز باید قبل از ارسال مطلب دقت فرمایند :

  1- مطالب ارسالی شما در بخش هماورد مهارتی، باید گزارشی و یا تحلیلی از فعالیت های شما در محل کارورزی و کاربینی باشد.

  2- سعی کنید فونت نوشته هایتان را به صورت پیشفرض قرار داده و تغییری در رنگ و لعاب آن ندهید.

  3- کلیه مطالب شما حتما دارای عکس باشد و عکس ها الزاما باید در سرور دانشگاه آپلود شده باشند ( آموزش در فایل ویدیویی زیر موجود است ).

  4- عکسها به هیچ وجه نباید نام و نشان سایت های دیگر را به همراه داشته باشند.

  5- دانشجویانی که تمایل به ارسال مطالب گوناگون فراتر از رشته تحصیلی خود دارند میتوانند فعالیت های خود را در انجمن های دانشگاه انجام داده و مطالب خود را در انجمن ارسال کنند، بخش هماورد مهارتی فقط مربوط به گزارشات و تحلیل های شما از محیط کاربینی و کارورزی است.


 • قابل توجه دانشجویان گرامی :

  خواهشمند است درخصوص انتخاب واحد خود به موارد ذیل توجه لازم را بفرمائید :

  1-   انتخاب واحد خود حتما از یک گروه مشخص (یک جدول) انتخاب نمائید .

  2-  در انتخاب واحد خود دقت لازم در خصوص دروس پیشنیاز را حتما مد نظر قرار دهید .

  3-در صورتی که مجبور به انتخاب درسی غیر از گروه خود می باشید حتما درخواست کتبی خود را جهت بررسی به واحد

  آموزش تا تاریخ 20/7/1398
  اعلام نمائید.


  سال تحصيلي

  هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي یک نیمسال تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته، آموزش است .

  واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها
  هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايند .
  در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
  . تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است .
  حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال با رای کمیسیون موارد خاص می باشد .

  تفاوت کارداني ناپيوسته وکارشناسی ناپیوسته
  کارداني ناپيوسته شامل دانش آموختگاني که پس از گذراندن دوره متوسطه وارد دوره کارداني شده باشند. و کارشناسی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره کاردانی وارد دوره کارشناسی می شوند .

  حضور وغياب
  حضور در جلسات درس
  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه مجاز تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
  غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است
  تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شوراي آموزشي مرکز 13 تهران است.

  حذف اضطراري
  در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي، درس یا دروس خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند.
  برای دانشجویان ترمی حداقل نمره قبولي در هر درس 10و پودمانی 12 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي يا مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود .
  برای دانشجویان پودمانی حداقل نمره قبولي در هر درس 12 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمره قبولی جایگزین نمره مردودی می شود و در کارنامه دانشجو ثبت می شود .
  شهریه دروس حذفی عودت داده نمی شود .

  حذف پزشکی
  دانشجویان متقاضی حذف پزشکی در موارد بستری در بیمارستان موظفند پس از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا 24 ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک پزشکی لازم را به دانشگاه ارائه دهند سپس درخواست¬های تأیید شده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تنها در صورت نظر موافق شورا، حذف پزشکی پذیرفته می¬شود در غیر این صورت برای درس مذکور نمره صفر درج می گردد.

  نام نويسي مشروط
  ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد .
  دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند به جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .
  مرخصي تحصيلي دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
  مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .
  تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.
  دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي استفاده مي نمايد موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را بپردازد .
  مرخصی تحصیلی در نخستین نیمسال پذیرش امکان پذیر نمی باشد .

  انصراف از تحصيل
  ترك تحصيل بدون اجازه دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.
  دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.
  در صورتي كه دانشجويی از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر تسويه حساب كليه نيمسال هاي تحصيلي كه مشغول به تحصيل آن بوده است، هزينه انصراف معادل شهريه ثابت و متغير يك نيمسال رابپردازد .
  شرایط انتقالی و مهمان
  انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته ومقطع تحصيلي است .
  انتقال هر دانشجو به هر يک از دانشگاه هاي استان تهران ممنوع است.
  انتقال دانشجو به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد در دو استان بلامانع مي باشد .
  مدارك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه هاي مبدأ ومقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .
  انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است .
  ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد .
  ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
  واحد هايي راكه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذارند، دانشجو باید کارنامه مهمانی خود را با مهر و امضا دانشگاه مقصد جهت ثبت نمرات به دانشگاه مبدا تحویل دهد و مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

  تغيير رشته
  دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني وكارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آموزشي و همان دانشگاه تغيير رشته بدهد.و بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن به صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع می باشد .
  دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.
  تغيير رشته در مقاطع تحصيلي همسطح صورت مي گيرد . در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است . در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي وپس از نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد .
  دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

  معرفي به استاد
  در صورتيکه دانشجويي کليه دروس عملي و نظري خويش را گذرانده باشد و براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداکثر 4 واحد نظري داشته باشد مي تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف 4 واحد، و با اخذ مجوز کميسيون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفي به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد .
  شهریه دروس معرفی به استاد : شهریه ثابت ندارد و فقط شهریه درس اخذ می گردد.

  معادلسازي دروس
  در صورتي که دانشجو قبل از ورود به تحصيلات دانشگاه دروسي را در مؤسسه آموزش عالي ديگري که مورد تاييد وزارت علوم ، فن آوری و تحقیقات گذرانده باشد، مي تواند دروسي را که از نظر سرفصل و محتوي حداقل 80٪ تشابه به سرفصل دروس مورد نظر داشته و تعداد واحد درسي مشابه اي را داشته باشد را معادلسازي نمايد. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر نبايد از 12 کمتر باشد برای دوره پودمانی و نمره کمتر از 10 برای دوره ترمی می باشد .معادلسازي از طريق گروه آموزشي صورت مي پذيرد.

  دروس جبرانی
  الف)رشته مرتبط با دوره کارشناسي : نيازي به گذراندن دروس جبراني ندارد.
  ب)رشته غيرمرتبط با دوره کارشناسي: گذراندن 8 واحد دروس جبراني.
  نکته 1 : در تمامي موارد فوق برنامه ريزي و ارائه دروس با نظر شوراي آموزشي دانشگاه صورت مي پذيرد.

  جهت گرفتن تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه برای دانشجویان کاردانی
  یک برگ تصویر مدارک فارغ التحصیلی مقاطع مذکور را به اداره پست، باجه تأییدیه ارزش تحصیلی ارائه داده و پس از انجام اقدامات لازم، برگه های رسید پستی را به اداره آموزش کل دانشگاه تحویل دهند.

  فراغت از تحصیل
  دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقت گذرانده باشد فارغ الحصیل آن دوره شناخته می شود .