پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy


گزارش آموزش مجازی

*این فرم برای هر درس جداگانه تکمیل و ارسال شود.

رشته و گروه درسی
Invalid Input

نام مدرس
Invalid Input

نام درس
Invalid Input

تعداد واحد
Invalid Input

Invalid Input

نام سایت مورد استفاده
Invalid Input

فرمت فایل بارگزاری شده
Invalid Input

تعداد فایل درسی بارگزاری شده
Invalid Input

مدت زمان هرجلسه
Invalid Input

تعداد جلسات برگزار شده تا پایان اردیبهشت
Invalid Input

تعداد دانشجوی حاضر در کلاس
Invalid Input

بارگزاری لیست حضور و غیاب
Invalid Input

*** مدرس گرامی لطفا برای هر درس لیست حضور و غیاب از سامانه هم آوا اخذ و به همراه این فرم ارسال گردد. ***ضمنا تاریخ بارگزاری مطالب در سامانه به عنوان تاریخ تشکیل کلاس در لیست حضور و غیاب ثبت شود.