چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

فرم کد رهگیری دانش آموختگان

به اطلاع کلیه دانشجویان فارغ التحصیل می رسانم جهت دریافت گواهی موقت خود پس از انجام موارد زیر و مشاهده نام خود در قسمت دانش آموختگان سایت مرکز ، جهت دریافت در روزهای دوشنبه و چهار شنیه از ساعت 8 الی 14 با در دست داشتن (2 قطعه عکس ، تمبر 10.000 ریالی ، کارت دانشجویی و کدرهگیری ) به ساختمان مرکزی مراجعه نمایند .
1.بررسی کارنامه فارغ التحصیلی و به حد نصاب رسیدن تعداد واحد های درسی
2.بررسی پرونده فارغ التحصیلی و چک نمودن نواقصی اعم از مالی (205) و بایگانی (207)
3.دریافت کدرهگیری و درج آن در فرم زیر
نکته: لازم به ذکر است بعد ازانجام مراحل فوق وگذشت30روز کاری در صورت مشاهده نام خود در سایت مرکز (واحد فارغ التحصیلان )جهت در یافت به ساختمان مرکزی مراجعه نمایید ودر صورت عدم مشاهده با داخلی (206) واحد فارغ التحصیلان تماس حاصل نمایند.

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

رشته تحصیلی
Invalid Input

مقطع
Invalid Input

کدرهگیری
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

(*)

Invalid Input