چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

فرم پذیرش ایده

نام(*)
Invalid Input

نام خانوادگی(*)
Invalid Input

رشته تحصیلی(*)
Invalid Input

تلفن(*)
Invalid Input

معرفی عنوان ایده(*)
Invalid Input

خلاصه ایده محوری (حداقل 5 خط )(*)
Invalid Input

نوع دستاورد اجرای ایده محوری(*)
Invalid Input

ویژگی های فنی محصول/خدمت نهایی(*)
Invalid Input

برنامه کسب و کار ایده (بازار هدف محصول/خدمات)(*)
Invalid Input

خدمات مشاوره ای و آموزشی(مختص شرکت ها و سازمان های اسپانسر)(*)
Invalid Input