چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

فرم ثبت نام برای عضویت در انجمن علمی و دانشجویی و کانون های مرکز 13 تهران

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

شغل و محل فعالیت
Invalid Input

شماره تماس (موبایل)
Invalid Input

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

ترم تحصیلی
لطفا ترم تحصیلی را وارد نمایید

معدل نیم سال گذشته
Invalid Input

انجمن مورد درخواست عضویت
Invalid Input

روز و ساعت فعالیت در هفته(به ازای هر انجمن یا کانون 3 ساعت در هفته)
Invalid Input

کانون های اجرایی( غیر رشته ای) عضویت
Invalid Input

توانمندی های خود را ذکر فرمایید
Invalid Input

در چه زمینه ای علاقه مند به همکاری هستید؟
Invalid Input

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !

ارسال مجدد