Persian      English     
سه شنبه, 01 اسفند 1396

 

فرم ثبت نام برای عضویت در انجمن علمی و دانشجویی و کانون های مرکز 13 تهران

درخواست این فرم تا اطلاع ثانوی غیر فعال خواهد بود.

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شغل و محل فعالیت
Invalid Input

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

ترم تحصیلی
لطفا ترم تحصیلی را وارد نمایید

معدل نیم سال گذشته
Invalid Input

انجمن مورد درخواست عضویت
Invalid Input

روز و ساعت فعالیت در هفته(به ازای هر انجمن یا کانون 3 ساعت در هفته)
Invalid Input

کانون های اجرایی( غیر رشته ای) مورد درخواست عضویت
Invalid Input

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !