دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان موظفند قبل از پر کردن فرم، موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایند.

 الف) پس از پر نمودن کامل و دقیق فیلدهای ذیل و کلیک بر دکمه ( ارسال در خواست ) کدپیگیری خود را دریافت و یادداشت فرمایید .
ب) قبل از ارسال درخواست از تکمیل بودن مدارک و نداشتن هیچ گونه نقصی در پرونده خود اطمینان حاصل فرمایید .
ج) در صورت تکمیل بودن پرونده و انتخاب واحد در ترم جاری، دانشجو می تواند پس از 72 ساعت کاری به آموزش مراجعه و گواهی اشتغال به تحصیل خود را دریافت نماید .

د) از پایان آخرین روز کلاسی تا اولین روز شروع کلاسها در نیمسال بعدی گواهی اشتغال به تحصیل صادر نخواهد شد .
ه) جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل برای راهنمایی رانندگی یک قطعه عکس به همراه داشته باشید .

 توجه : دانشجویان می بایست قبل از تکمیل فرم ، حق نظارت سامانه هم آوا را پرداخت نمایند .

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

نام دقیق سازمان دریافت کننده گواهی
لطفا نلم سازمان را وارد نمایید...

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !