شنبه, 02 تیر 1403

 

فرم درخواست کارورزی

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

رشته تحصیلی(*)
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

مقطع تحصیلی(*)
مفطع تحصیلی خود را بنویسید

کدملی(*)
کدملی خود را بنویسید

شماره دانشجویی(*)
شماره دانشجویی خود را بنویسید

درس کارورزی(*)
Invalid Input

به دلیل پیدانکردن محل مناسب جهت گذراندن درس کارورزی انتخابی لذا از مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 13 تهران تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ شود تا بتوانم در محل مرکز، دوره خود را گذرانده و یا کارگاه آموزشی مناسب با رشته اینجانب ارائه گردد

(*)
باید تیک موافقت را بزنید