دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 

فرم درخواست معرفی نامه جهت دروس عملی

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

کد ملی
لطفاکد ملی خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید.

نام استاد
لطفانام استاد خود را وارد نمایید...

نام درس
لطفا نام درس خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

نوع فعالیت
نوع فعالیت خالی است...

نام موسسه/شرکت/مرکز
لطفا نام موسسه/شرکت/مرکز خود را وارد نمایید...

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !