شنبه, 02 تیر 1403

 

فرم درخواست معرفی نامه جهت دروس عملی

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

کد ملی
لطفاکد ملی خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید.

نام استاد
لطفانام استاد خود را وارد نمایید...

نام درس
لطفا نام درس خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

نوع فعالیت
نوع فعالیت خالی است...

نام موسسه/شرکت/مرکز
لطفا نام موسسه/شرکت/مرکز خود را وارد نمایید...

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !