دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 

فرم درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی

دانشجویانی که به هر علت کارت دانشجویی خود را مفقود نموده اند، می بایست مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 0107255369002 بانک ملی بنام مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 13 تهران واریز و پس از پر نمودن فرم زیر و دریافت کد پیگیری بعد از یک هفته کاری به آموزش - سرکار خانم طاحونه تحویل نموده و کارت دانشجویی خود را تحویل گیرند.
دانشجو موظف به پرداخت 100.000 ريال برای اولین بار، 200.000 ريال برای دومین بار و بار سوم کارت دانشجویی صادر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

علت درخواست (گم شدن کارت )
متن را کامل فرمایید

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !