دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 

فرم درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی

دانشجویانی که به هر علت کارت دانشجویی خود را مفقود نموده اند، می بایست مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 0107255369002 بانک ملی بنام مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 13 تهران واریز و پس از پر نمودن فرم زیر و دریافت کد پیگیری بعد از یک هفته کاری به آموزش - سرکار خانم طاحونه تحویل نموده و کارت دانشجویی خود را تحویل گیرند.
دانشجو موظف به پرداخت 100.000 ريال برای اولین بار، 200.000 ريال برای دومین بار و بار سوم کارت دانشجویی صادر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

علت درخواست (گم شدن کارت )
متن را کامل فرمایید

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !