شنبه, 01 ارديبهشت 1403

 

فرم درخواست تغییر رشته

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته در حال تحصیل
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته مورد تقاضا
لطفا رشته مورد تقاضا خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

شماره تلفن ثابت
لطفا شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

علت درخواست تغییر رشته
علت تغییر رشته خالی است...