چهارشنبه, 27 تیر 1403

 

فرم ثبت نام در رشته های ورزشی

جنسیت
Invalid Input

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

رشته ورزشی دختران
لطفا رشته ورزشی خود را انتخاب کنید

رشته های ورزشی پسران
Invalid Input

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

شغل
Invalid Input

شغل خود راکامل توضیح دهید

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

توضیحات
توضیحات...

رزومه
رزومه ورزشی

در صورت نیاز رزومه ورزشی خود را به صورت فایل ضمیمه ارسال کنید.

لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
لطفا اعداد تصویر را با دقت وارد کنید :
  تصویر جدیدورودی اشتباه است !