شنبه, 31 فروردين 1398

 

فرم اعلام دروس افتاده

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید...

شماره دانشجویی
لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید...

رشته تحصیلی
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید...

شماره تلفن همراه
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید...

آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید...

مقطع تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید.

نام دروس افتاده
لطفا نام دروس افتاده خود را وارد کنید.

لطفا نام دروس افتاده خود را وارد کنید. مثل : کارآفرینی/تنظیم خانواده/گفت و شنود پایه/.....