سه شنبه, 28 خرداد 1398

 اطلاعیه انجام امور آموزشی در زمان امتحانات

اطلاعیه آموزشقابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

 به علت برگزاری امتحانات از مورخ 98/04/21 لغایت 98/04/10 از انجام کلیه امور آموزشی و فارغ التحصیلی معذوریم.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت