چهارشنبه, 27 تیر 1403

 اطلاعیه جلسه دفاع کارورزی و پروژه رشته ی حسابداری امور مالی

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته ی حسابداری امور مالی :
جلسه تحویل و دفاع کارورزی و پروژه ، روز سه شنبه مورخ 1403/04/12 ساعت 15/30 در محل دانشگاه برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را در این نیمسال اخذ نموده اند الزامی می باشد.

نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی