چهارشنبه, 27 تیر 1403

 اطلاعیه درخصوص دروس معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان ترم آخر کاردانی و کارشناسی

با توجه به بخشنامه معرفی به استاد ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشجویانی که برای فراغت از تحصیل دارای حداکثر دو درس مانده با شرایط زیر می باشند:

-دودرس نظری
-یا یک درس نظری
-یا یک درس نظری و یک درس نظری-عملی (که قبلا درس نظری-عملی را اخذ نموده و دارای نمره مردود نمره از ۰٫۲۵ تا ۹٫۷۵
باشند)
–یا دو درس نظری-عملی (قبلا هر دو درس نظری-عملی را اخذ نموده و دارای نمره مردود یعنی نمره از ۰٫۲۵ تا ۹٫۷۵ باشند)
– یا یک درس نظری-عملی (قبلا درس را اخذ نموده و دارای نمره مردود نمره از ۰٫۲۵ تا ۹٫۷۵ باشند) می توانند از مورخ 09/04/1403 جهت بررسی و اخذ دروس معرفی به استاد ، با مراجعه به مرکز و ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.

نکته مهم: کسانی که هنوز درخواست خود را ارسال ننموده اند می بایست درخواست آنها حداکثر تا 28/04/1403ارسال شده باشد که فارغ التحصیلی دانشجو  در ترم جاری منظور گردد در غیر این صورت درخواستهای پس از تاریخ فوق، باعث می شود دانشجو در ترم آینده فارغ التحصیل گردد.

ضمنا ضروری است ادانشجویان گرامی از نداشتن بدهی و نقص مدرک خود مطمئن شوند.

موفق باشید.
واحد آموزش
نويسنده : محمد محزونی

این کاربر 29 مطلب منتشر شده دارد.