شنبه, 02 تیر 1403

 اطلاعیه آخرین جلسه برگزاری کلاس ورزش و تربیت بدنی خانم ها و آقایان

قابل توجه دانشجویان گرامی :
کلاس ورزش و تربیت بدنی خانم ها  روز جمعه مورخ 1403/03/18 ساعت 14-12 و کلاس ورزش و تربیت بدنی آقایان روز جمعه مورخ 1403/03/18 ساعت 16-14برگزار می گردد.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی