دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 کنسلی برخی کلاس های روابط عمومی

قابل توجه دانشجویان گرامی :
کلاس های ارتباطات سیاسی و سواد هنری روز شنبه مورخ   1403/02/22 از ساعت 20-16 تشکیل نمی گردد و جبرانی کلاس ها متعاقباً اعلام می گردد.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی