دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 اطلاعیه جلسه معارفه و کاربینی ترم اول کاردانی و کارشناسی رشته های مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی

قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی رشته های مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی ورودی جدید:

جلسه معارفه و کاربینی رشته های مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی روز شنبه مورخ 02/22/ 1403 از ساعت 16-15 برگزار می گردد.
حضور تمامی دانشجویانی که این درس را در این نیمسال اخذ نموده اند الزامی می باشد
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی