دوشنبه, 07 اسفند 1402

 اطلاعیه اخذ دروس معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان ترم آخر کاردانی و کارشناسی

با توجه به بخشنامه جامع علمی کاربردی ، دانشجویانی که برای فراغت از تحصیل دارای

حداکثر دو درس باقی مانده با شرایط زیر می باشند میتوانند این دروس را به صورت معرفی

به استاد برای فارغ التحصیلی اخذ کنند:

-یک یا حداکثر دو درس نظری 

- یا یک درس نظری و یک درس نظری - عملی (که قبلا درس نظری - عملی را اخذ نموده و دارای

نمره مردود از 0.25 تا 9.75 باشند)

 - یک یا حداکثر دو درس نظری - عملی ( که قبلا درس نظری - عملی را اخذ نموده و دارای نمره مردود

از 0.25 تا 9.75 باشند)

دانشجویان می توانند از روز شنبه 12 بهمن تا روز دوشنبه 16 بهمن 1402 جهت برسی و اخذ دروس 
معرفی به استاد به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه کنند.


نکته مهم : برای اطمینان از داشتن شرایط معرفی به استاد ، باید سرفصل دروس خود را با کارنامه کل 

مطابقت داده و همراه با سایر مدارک حضورا به دانشگاه تحویل نمایید.


نکته مهم : کسانی که هنوز درخواست خود را ارسال ننموده اند می بایست در خواست آنها تا تاریخ 

1403/02/10 ارسال شود که تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو در ترم جاری منظور گردد. در غیر این

صورت درخواستهای پس از تاریخ فوق ، باعث می شود دانشجو در ترم بعدی فارغ التحصیل گردد.


ضمنا ضروری است این دانشجویان از نداشتن بدهی و نقص مدارک خود مطمئن شوند و پس از انجام 

معرفی به استاد و ثبت نمره آن در سامانه ، هرچه سریعتر نسبت به ثبت درخواست فارغ التحصیلی 

خود از سامانه هم آوا اقدام و سپس تائیدیه تحصیلی از سامانه امور دانشجویان وزارت علوم 

(portal.saorg.ir) را اخذ و به واحد آموزشی برای انجام امور فارغ التحصیلی تحویل دهند.


توضیح : اخذ تائیدیه تحصیلی مدرک کاردانی از سازمان امور دانشجویان برای دانشجویان متقاضی 

فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی می باشد و تائیدیه مدرک دیپلم از سامانه دیگری (emt) است.

با آرزوی موفقیت

واحد آموزش فرهنگ و هنر واحد 13نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی