یکشنبه, 12 آذر 1402

 اطلاعیه برگزار نشدن کلاس فارسی استاد زارعی روز دوشنبه مورخ 1402/08/29

قابل توجه دانشجویان محترم 

 کلاس فارسی استاد زارعی روز دوشنبه مورخ  1402/08/29 برگزار نمی شود.
 
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی