چهارشنبه, 27 تیر 1403

 رشته های کاربردی، مهارتی ، برای بازار کار

دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران ، رشته های کاربردی مهارتی برای بازار کار را به 

شما پیشنهاد میکند.


پیشنهاد ما به علاقه مندان ورود به بازار کار ومشاغل آزاد و فروشندگی ، اول در مقطع کاردانی رشته 

بازار یابی ودر مقطع کارشناسی رشته مدیریت کسب وکار میباشد. www.uast13.ir


 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian → Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی