شنبه, 02 تیر 1403

 کنسلی کلاس درس استاد خانمحمدی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

کلاس درس پنج شنبه 1402/03/04   استاد خانمحدی برگزار نمیشود 
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی