شنبه, 02 تیر 1403

 درس دانش خانواده و جمعیت استاد رمضانی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

کلاس درس دانش خانواده و جمعیت استاد مصطفی رمضانی پنج شنبه 10-8 برگزار میشود.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی