دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی

به اطلاع دانشجویان ورودی نیمسال مهر و بهمن 1401(4011-4012) می رساند.

با در دست داشتن اصل کارت ملی خود جهت دریافت کارت دانشجویی به قسمت امور مالی و

حسابداری مرکز مراجعه نمایند.

تذکر مهم :

برای ورود به جلسه آزمون همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.


با آرزوی موفقیت آموزش.نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی