یکشنبه, 12 آذر 1402

 فراخوان انتخابات شوراهای تعامل و تبادل نظر دانشجویی

کلیه دانشجویانی که مایل به عضویت در  شورای تعامل و تبادل نظردانشجویی هستند، هرچه سریعتر به واحد امور فرهنگی مرکز مراجعه کنند.

-علمی.jpg
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی