دوشنبه, 11 مهر 1401

 لیست دروس ارائه شده برای دانشجویان مهمان مهرماه 1401

امور فرهنگیn1 امور فرهنگیn2
 روابط عمومیn1  روابط عمومیn2
 عکاسیn1  عکاسیn2
 گرافیکn1  گرافیکn2
 کسب و کارn1  کسب و کار n2
 معماری1  
 حقوق1  
 حسابداریn1  حسابداریn2
زبانn2 زبانn1
تبلیغات n1 تبلیغات n2
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی