یکشنبه, 06 بهمن 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد پوریان که روز دوشنبه 16 دی امتحان عملی دارند:

کلیه امتحانات عملی استاد پوریان به علت تعطیلی روز دوشنبه 16 دی ماه

در روز چهارشنیه 18 دی ماه برگزار میگردد

نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی