یکشنبه, 06 بهمن 1398

 زمان برگزاری کارگاه کارورزی دکتر سالاریان

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت امور فرهنگی :

کارگاه کارورزی دکتر سالاریان روز جمعه 98/10/27 ساعت 8 الی 15  ساختمان مولایی  برگزار میگردد
.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی