دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


توجه دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی – برنامه ریزی فرهنگی

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته مدیریت فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی می رساند :

کلاس شبکه اجتماعیروزهای پنجشنبه از ساعت 18-16به روزهای سه شنبه 19:30 18 منتقل شده است
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی