دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


قابل توجه دانشجویان گرامی در خصو ص جلسه کاربینی گروه زبان

جلسه   کاربینی  گروه   زبان 98/8/22 از ساعت 15-13 برگزار میگردد.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی