پنج شنبه, 22 آذر 1397

 مسابقه "بانوی تطهیر "فرهنگ و هنر 13

هیئت مذهبی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می کند...
فراخوان شرکت درمسابقه 
"بانوی تطهیر"
  دوبخش (پژوهشی، هنری) 


بخش پژوهشی
(پاسخ به سوال تطهیر در 5 سطر با ذکر منابع مطالعاتی)


 سوال : آیه تطهیر چیست و در خصوص شان نزول آن چه می دانید؟بخش هنری
(مشق آیه تطهر در قالب موارد ذیل)


  انواع خشنویسی
عکس
طراحی پوستر و نشانه 
تذهیب
معرق و منبت

نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت