دوشنبه, 05 فروردين 1398

 گزارش تفصیلی از کارگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جوانان

uast13-kargahکارگاه تخصصی پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در جوانان توسط کانون مشاوره مرکز 13 تهران و با همکاری دایره مبارزه با مواد مخدر کلانتری 105 سنایی در مورخ چهارشنبه 25 مهرماه از با حضور سرگرد جواهریان در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران برگزار گردید.


کارگاه سمینارپیشگیری از مواد مخدر
کارگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جوانان

نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت