پنج شنبه, 27 تیر 1398

 مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران به مناسبت تقارن عید سعید غدیر و روز کارمند جشنی را با حضور مدیران گروه ها و همکاران محترم برگزار نمودخورشـید شکـفته در غـدیر اسـت علـی        بــاران بهـار،در کـویر اسـت عـلی
بر مسند عاشقی،شهی بی همتاست        بر ملک محمدی،امیر است علی

مراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران با افتخار و به مناسبت تقارن عید سعید غدیر و روز کارمند جشنی را با حضور مدیران گروه ها و همکاران محترم در تاریخ یکشنبه 97/06/04 در سالن همایش مرکز برگزار نمود.
در این مراسم از مدیران محترم گروه ها،تمامی کارمندان و کارکنان نمونه به شایستگی تقدیر و تشکر به عمل آمد.و با اهدای لوح تقدیر و هدایای ارزنده از زحمات آنان قدردانی شد.

مراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهرانمراسم روز کارمند مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهران
نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت