شنبه, 08 بهمن 1401

 یکشنبه۲۵ دیماه امتحانات دانشگاه برگزار می شود

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند روز یکشنبه ۲۵ دیماه کلیه امتحانات دانشگاه بر اساس برنامه و ساعات مربوطه برگزار می شود و دانشگاه تعطیل نیست
واحد آموزش 
نويسنده : محمد محزونی

این کاربر 26 مطلب منتشر شده دارد.